Son Eklenen Konular
Hafız Ahmet Çalışır’ın bestelediği Hisar Bûselik Mevlevî Âyin-i Şerifi 15 Haziran 2024 günü  Mevlâna Kültür Merkezinde ilk kez icra edildi,...
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı, Hafız, Neyzen Ahmet Safa Mızrak’ın bestelediği Uşşak Mevlevî Âyin-i Şerifi 18...
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Udi İbrahim Genç’in bestelediği Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi 26 Ocak 2024 günü  Yenikapı Mevlevihanesinde...
Mevlevî Usulü Teravih: Çeşitlilik Bağlamında Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nden Teravihe Mahsus Âyin Mecmuası Mawlawī Style Tarāwīḥ: Āyīn Mecmua for Tarāwīḥ from Kasımpaşa...
https://www.youtube.com/watch?v=hQmxkBNulZ0
https://www.youtube.com/watch?v=FcpyOEol57Q
Hafız Ahmet Çalışır’ın bestelediği Hisar Bûselik Mevlevî Âyin-i Şerifi 15 Haziran 2024 günü  Mevlâna Kültür Merkezinde ilk kez icra edildi,...
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı, Hafız, Neyzen Ahmet Safa Mızrak’ın bestelediği Uşşak Mevlevî Âyin-i Şerifi 18...
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Udi İbrahim Genç’in bestelediği Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi 26 Ocak 2024 günü  Yenikapı Mevlevihanesinde...
Mevlevî Usulü Teravih: Çeşitlilik Bağlamında Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nden Teravihe Mahsus Âyin Mecmuası Mawlawī Style Tarāwīḥ: Āyīn Mecmua for Tarāwīḥ from Kasımpaşa...
Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümünde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Nâyî Osman Dede’nin Hicaz Makamındaki Âyin-i Şerifi icra...
Bu yıl “Vuslat Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri “Şeb-i Arus” programı ile tamamlandı....
MEVLEVÎ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER YRD. DOÇ. DR. YAKUP ŞAFAK* ÖZ Mevlevî ayinleri, Türk musikisinin en değerli, en sanatlı...
Mevlevî Usulü Teravih: Çeşitlilik Bağlamında Kasımpaşa Mevlevîhânesi’nden Teravihe Mahsus Âyin Mecmuası Mawlawī Style Tarāwīḥ: Āyīn Mecmua for Tarāwīḥ from Kasımpaşa...
AŞKIN SULTANLARI SON DÖNEM İSTANBUL MEVLEVÎLERİ ULUSAL SEMPOZYUMU 14-15 Mayıs 2010 / İSTANBUL   İstanbul Mevlevîhanelerinde Yetişen Mûsikişin Y.Doç.Dr.Nuri Özcan...
Mevlevi Ayinleri Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet ve Dr. Suphi Beylerden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Teshit Heyeti» tarafından notaya...
SEMA BABUŞCU Mevlana büyük eseri Mesnevi’ye “bişnev” yani dinle diyerek başlar, “Feryad edenin sırrını dinle” der. Biz sırrın aranan ya...
Yenikapı Mevlevihanesinde Yetişen Büyük Bestekâr: Dede Efendi Rauf Yekta Bey Ondokuzuncu yüzyılda Türkler arasında yetişen musikişinasların şüphesiz en ünlüsü Dede Efendi...
Hisar Bûselik Mevlevî Âyin-i Şerifi – Okuyan Ahmet Çalışır Hisar Bûselik Mevlevî Âyin-i Şerifi – 22/6/2024 Kaydı 
Hafız, Neyzen Ahmet Safa Mızrak’ın bestelediği Uşşak Mevlevî Âyin-i Şerifi 18 Mayıs 2024 günü  Mevlâna Kültür Merkezinde ilk kez icra...
Udi İbrahim Genç’in bestelediği Rast Mevlevî Âyin-i Şerifi 26 Ocak 2024 günü Yenikapı Mevlevihanesinde ilk kez icra edildi, meydan gördü. Rast...
Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümünde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Nâyî Osman Dede’nin Hicaz Makamındaki Âyin-i Şerifi icra...
Hicaz Mevlevi Ayini Şerifi 20 Mayıs 2023  Cumartesi günü saat 19:00’de Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonunda Konya Türk Tasavuuf Müziği...
31 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Sultan III. Selim’in, Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif’i icra edildi. Sûzidilara Mevlevî Âyin-i...

Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ŞUĞULLER adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya’nın yaptığı, Ömer...
Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan Ömer Faruk Belviranlı’nın seslendirdiği...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Halvetî-Şabânî İlâhileri adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya’nın yaptığı,...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre İlahilerini bir albüm halinde yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya’nın...
https://www.youtube.com/watch?v=FcpyOEol57Q
https://www.youtube.com/watch?v=_3huzUT_4k8
https://www.youtube.com/watch?v=Sr8qwZqxlD0
https://www.youtube.com/watch?v=XCQgjdSZIiI
https://www.youtube.com/watch?v=HS2d76vjlsw