Mutriban.COM

Son Eklenen Konular
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, yarın başlayacak. Konya Kültür ve...
SEMA BABUŞCU Mevlana büyük eseri Mesnevi'ye “bişnev” yani dinle diyerek başlar, “Feryad edenin sırrını dinle” der. Biz sırrın aranan ya da...
Yenikapı Mevlevihanesinde Yetişen Büyük Bestekâr: Dede Efendi Rauf Yekta Bey Ondokuzuncu yüzyılda Türkler arasında yetişen musikişinasların şüphesiz en ünlüsü Dede Efendi namıyla meşhur...
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi Harun Korkmaz Pek çok dinin aksine İslamda müzik başlangıçta temel bir unsur olarak ön planda tutulmamış, camilerde...
https://www.youtube.com/watch?v=8xdODLJ45ZM
TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ   TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 813. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 17. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, yarın başlayacak. Konya Kültür ve...
01 Şubat 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Nayî Osman Dede'nin, Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i...
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Kültür ve Sanat Dünyamıza Armağan: Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki...
7-17 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan Hz.Mevlâna’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Rakım Elkutlu’nun, Karcigar Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra...
Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Cumhur Enes Ergür’ün Şedarabân makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi ilk kez icrâ edildi. Yani Meydan gördü. 4 Aralık 2019 Çarşamba...
SEMA BABUŞCU Mevlana büyük eseri Mesnevi'ye “bişnev” yani dinle diyerek başlar, “Feryad edenin sırrını dinle” der. Biz sırrın aranan ya da...
Yenikapı Mevlevihanesinde Yetişen Büyük Bestekâr: Dede Efendi Rauf Yekta Bey Ondokuzuncu yüzyılda Türkler arasında yetişen musikişinasların şüphesiz en ünlüsü Dede Efendi namıyla meşhur...
Mevlevi Müziği ve Mevlevi Ayin-i Şerifi Harun Korkmaz Pek çok dinin aksine İslamda müzik başlangıçta temel bir unsur olarak ön planda tutulmamış, camilerde...
TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ   TÜRK DİN MÛSİKÎSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Türk Din Musikisi Tarihine Bir Bakış BAYRAM AKDOĞAN TURK_DIN_MUSIKISI_TARIHINE_BIR_BAKIS  
HAZRET-İ MEVLÂNÂ ve MÛSIKÎ Dr. Cahit Öney “Hazret-i Mevlâna’da Mùsıkî” ile “Mevlevîlik’de Mùsıkî” birbirinden ayrı bahislerdir. Çünki, bilindiği gibi, Mevlevîlik tarîkatı ve...
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi Pençgah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim Mevlevî Âyin-i Şerîflerden Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi Hüseynî Mevlevî Âyin-i Şerifi 
Beste-i Kâdim  Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi Dügah Mevlevî Âyin-i Şerifi 
01 Şubat 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Nayî Osman Dede'nin, Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i icra edildi. Çargah Mevlevî Âyin-i Şerif'i...
Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Cumhur Enes Ergür’ün Şedarabân makamındaki Mevlevî Âyin-i Şerîfi ilk kez icrâ edildi. Yani Meydan gördü. 4 Aralık 2019 Çarşamba...
Uşşak  Mevlevî Âyin-i Şerifi - Kutbu'n Nayî Osman Dede Uşşak  Mevlevî Âyin-i Şerifi
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, ŞUĞULLER adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Ömer...
Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Hizmeti olarak yayınlanan ve Türk Tasavvuf Mûsikisi’ne büyük bir hizmet olacak olan Ömer Faruk Belviranlı'nın seslendirdiği...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Halvetî-Şabânî İlâhileri adlı bir albüm yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı, Halvetî-Şabânî...
Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre İlahilerini bir albüm halinde yayınladı. Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı,...
İRFAN-I AŞK TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KLASİKLERİ SOLİST: AHMET ÖZHAN CD1 – ŞEVK-EFZA, ÇARGAH, İSFAHAN, BUSELİK MAKAMINDA ESERLER CD2 – SEGÂH, HÜZZAM, IRAK, NÜFÜTH MAKAMINDA...
Uşşak Selamlaşma (Kadiri Devranından) Alemler Nura Gark Oldu İsmi Sübhan Virdin Mi Var Ey Risalet Tahtının Murşidi Mahı Enveri ...
https://www.youtube.com/watch?v=HS2d76vjlsw
https://www.youtube.com/watch?v=C7LTgiXHxww
https://www.youtube.com/watch?v=KXu6xlhY9ak&list=PLOP8MwvFE7nMVYhLKr3NYXHZbIy7Cg3NW  
https://www.youtube.com/watch?v=-cEYJzqVbRk&list=PLOP8MwvFE7nPODFCkdp7bZf5TkwDKH-_X
https://www.youtube.com/watch?v=6aFIkNvnuMA
https://www.youtube.com/watch?v=EbbJYYmA5cI