Mevlevi Ayinleri – Rauf Yekta

Mevlevi Ayinleri

Ali Rifat, Rauf Yekta, Zekâizade Ahmet ve Dr. Suphi Beylerden müteşekkil Konservatuvar «Tasnif ve Teshit Heyeti» tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz bir NA’T ve üç MEVLEVİ ÂYİNİ ile bu eserler hakkında Heyetin reisi Rauf Yekta Beyin tetkikatından bahis bir mukaddemesini havidir.

Mevlevi Ayinleri