“Yenikapı Mevlevihanesi’nde Yeniden Türk Müziği II”

Sanat Yönetmenliğini Hakan Talu’nun yaptığı  “Yenikapı Mevlevihanesi’nde Yeniden Türk Müziği” isimli sohbet-konser programı 17 Temmuz’da Yenikapı Mevlevihanesinde yapılacak.


Cumhuriyet Dönemi Bestecileri

Solistler:  Çiğdem Yarkın – Gül Yazıcı

Saz Sanatçıları:
Tanbur- Hakan Talu
Kanun- Serkan M. Halili
Ud-Mete Aslan
Ney- Hüseyin Özkılıç
Kemençe- Sercan Halili
Viyolonsel- Özgür Özgüler

Tarih: 17-Temmuz-2010
Saat: 14.00
Yer: İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi (Zeytinburnu, Merkez Efendi yanı)

Osmanlı klâsik müziği Zekâi Dede ile son bulmuş, Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Rahmi Bey gibi bestekârlarla adı tam olarak konulamayan geçiş dönemi yaşamış ve Cumhuriyetle beraber yeni bir çehreye bürünmüştür.

Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin en önemli özelliği Kâr, Beste, Ağır Semai gibi formların ve usullerin az kullanılmaya başlanması bunların yerine şarkı formunun tercih edilmesidir. Aynı durum güftelerde de kendini göstermiş divan edebiyatının aruz kalıpları yerine daha sade şiirler ön plana çıkmaya başlamıştır. Saz eserlerinde ise Hafif, Muhammes, Devri Kebir gibi büyük usuller pek fazla kullanılmayıp, saz semailerinde klâsik ifade yerini batılı nağmelere bırakmıştır.

Bu yeni eserlerin sanat değeri her nekadar klâsikler kadar kuvvetli olmasa da değişen toplum yapısı ile beraber ifade olarak halk tarafından beğenilmiş ve cumhuriyetle başlayan serüven günümüze kadar devam etmiştir.

Sanat danışmanlığını Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun yaptığı ve Ney, Tanbur, Kemençe, Ud, Kanun, Viyolonsel ile iki ses sanatçısından oluşan topluluk bu konserlerinde Cumhuriyet döneminin başta gelen Osman Nihat Akın, Sadeddin Kaynak, Selâhaddin Pınar, Cevdet Çağla, Emin Ongan gibi bestekârlarının eserlerini seslendireceklerdir. Ayrıca Hakan Talu tarafından Cumhuriyet dönemi Türk müziği hakkında sohbet yapılacaktır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.