Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi Kültürünün Anlatımı ve Sema Töreni

Uluslararası Mevlana Vakfı’nın, 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı ve Kültür Bakanlığı’nın destekleri ile geliştirdiği “Mevlevi Kültürünün Anlatımı ve Sema Töreni” adlı projenin Ekim ayı programı aşağıdadır.

Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi Kültürünün Anlatımı ve Sema Töreni

2 Ekim 2010 Cumartesi
Saat: 14:00
Konferans: Dr. Nuri Şimşekler
Konu: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Doğumunun 803. Yıldönümü Münasebetiyle, Hz. Mevlâna’nın doğum ve ölüme bakışı
Saat: 16:00
Sema Ayin-i Şerif-i

Konferans: Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Doğumunun 803. Yıldönümü Münasebetiyle, Hz. Mevlâna’nın doğum ve ölüme bakışı

Uluslararası Mevlâna Vakfı’nın İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği Mevlâna konferansları Yenikapı Mevlevîhânesi’nde devam ediyor.

Resim Hazırlanmaktadır30 Eylül 1207 günü doğan Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin Doğumunun 803. Yıldönümü Münasebetiyle “Ölmek İçin Doğmak Gerek” başlıklı bir konferans verilecek. Konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Selçuk Üniversitesi Mevlâna Enstitüsü Müdürü Yrd.Dr. Nuri Şimşekler, Hz. Mevlâna’nın aslında Yüce Allah’ın gerçek makâmında ölmek anlamına gelen “Doğum”u ve yok olma değil aksine “Sevgili”ye kavuşma ve gerçek âlemde doğma olarak nitelediği “Ölüm”e bakışını ve ikisi arasındaki ‘mecburi hizmet’ süresi “Yaşam”ı Mevlâna’nın fikirleri ve öğretileri çerçevesinde aktaracak.

03 Ekim 2010 Pazar
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

09 Ekim 2010 Cumartesi
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

10 Ekim 2010 Pazar
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

16 Ekim 2010 Cumartesi
Saat: 14:00
Konser: İstanbul’un saz müziği

Konser: İstanbul’un Saz Müziği

İstanbul saz müziğinin ilk örneklerine üç asır öncesinden günümüze ulaşan iki yazmada rastlarız. Bu yazmalardan biri 1630 yılları başlarında Kırım Tatarları tarafından esir alınarak İstanbul’a getirilen Wojciech Bobowski yani Türk Müziğindeki bilinen adı ile Ali Ufki Beyin (1610- 1675) yazmış olduğu Mecmua-yı Saz u Söz” diğeri ise tam adı “Kitâb-ı ‘ilmü’l mûsiki ‘alâ vechi’l hurûfât”olan Boğdan Prensi Kantemir’in (1673-1725) Edvarıdır.

16. ve 17 yy İstanbul müziğinin örneklerinden oluşan Mecmua-yı Saz u Söz’de beş yüz kadar saz ve söz eseri, Kantemir Edvarında ise kendi eserleride dahil olmak üzere yine aynı dönemlere ait üç yüz elli civarında saz eseri bulunmaktadır.

18. yüz yılın ortalarından itibaren ise İstanbul saz müziğinde hemen göze çarpan ilk özellik Tanburi bestekârların çokluğudur. Ayrıca Peşrev ve Saz semaileri formları günümüze kadar sürecek olan klasik kalıplarıda oluşmuşlardır.

Hiç şüphesizki İstanbul saz müziğinin daha doğrusu şehirdeki genel müzik anlayışının değişime uğrayıp başka mecralara doğru yol alması Tanburi Cemil Bey ile başlamıştır. Sadece ensturman icrasında değil makamları anlayış, perdeler, ifade, ses aralıkları gibi konular klasik anlayıştan farklılaşmış Cemil Beyle beraber adeta yepyeni bir icra ve saz eserleri yazım tavrı ortaya çıkmıştır.

Sanat danışmanlığı Tanburi Hakan Talu tarafından yapılan Topluluk İstanbul’un saz müziği konserininde Ali Ufki ve Kantemir’den eserler ile daha sonraki devirlerde sarayda, tekkelerde, evlerde, kahvehanelerde ve 20.yy başındaki İstanbul’un konser salonlarında icra edilmiş eserlerden örnekleri seslendirecektir. Konser öncesi Hakan Talu tarafından saz müziği hakkında sohbet yapılacaktır.

17 Ekim 2010 Pazar
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

23 Ekim 2010 Cumartesi
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

24 Ekim 2010 Pazar
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

30 Ekim 2010 Cumartesi
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

31 Ekim 2010 Pazar
Saat: 14:00
Sema Ayin-i Şerif-i

www.mevlanafoundation.com 

 www.en.istanbul2010.org/index.htm

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.