Türk Sanat Müziği Konseri


Türk Sanat Müziği Konseri

Solist: Vedat TÜZÜN

Mevlana Kültür Merkezi  Sultan Veled Salonu

Tarih:  27 Ocak 2012 Cuma  Saat: 20.00

.

KONSER DETAYI

I.BÖLÜM

1.Sûzinâk Peşrev
Kemanî Tatyos

2.Sûzinâk Şarkı
Beste: Fahri Kopuz

Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil
Zevâli yok gam-ı aşkın bu mihnet öyle değil
Hudûtsuz düvel olmaz fakat senin hüsnün
Hudûda sığmıyor asla bu devlet öyle değil
Olur mu hiç gîran ey ser piyâle nûş-i cemâl
Humarı olmaz o camın o işret öyle değil
Kopunca bir teli bağlansa da düğümlü kalır
Dokunma gönlüme şart-ı mahabbet öyle değil
Zaman gelir bıkılır mahlardan ey muhî
Fakat o mihre doyulmaz o âfet öyle değil

2.Sûzinâk Şarkı
Beste: Emin Ongan

Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim
Bir ömrü senin uğruna rüyâ gibi verdim
Aşk olmasa gönlümde tahammül mü ederdim
Bir ömrü senin uğruna rüyâ gibi verdim

3.Sûzinâk Şarkı
Beste ve Güfte: Yesârî Âsım Arsoy

Ayrı düştüm sevgilim senden dünyâ bana dar oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu
O yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu
Gurbet elde kimsesizim buna sebep yâr oldu

4.Hicazkâr Şarkı
Beste: Mildan Niyazi Ayomak

N’olur bir an bana olsan vefâkâr
Be hey zâlim mürüvvetsiz cefâkâr
Bulunmaz derdime başka devâkâr
Be hey zâlim mürüvvetsiz cefâkâr

5. Hicazkâr Şarkı
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl

Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma
Kimsesizim bu yerde ben siz el verin imdâdıma
Sormayın bahçeler, bülbüller, gonceler
Leylâdan ne haber…
Ben aşkın oldum hemdemi
Bilmem o yâr sözünde mi
Yoksa unuttu mu ahde vefâyı
Beyhûde mi çeksin gönül cefâyı
Kim ayırdı benden o âşinâyı
Söyleyin bahçeler Leylâ nerede…

6. Hicazkâr Şarkı
Beste: Çorlu’lu Âşık

Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum
Açılmış gonca gül iken sararıp soldum
Bir güzele gönül verip aşkına yandım
Ah efendim bu hâlimi kime söyleyim
Dünyâ bana haram oldu sensiz neyleyim

7. Hicazkâr Şarkı
Beste: Neveser Kökdeş

Gül dalında öten bülbülün olsam
Ötsem aynık yanık kalbine dolsam
Aşkını dilesem kalbimi sunsam
Neolur uğruna sararıp solsam

II.BÖLÜM

1.Hüseyni Şarkı
Beste: Emin Ongan

Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
Ya derd-i dile kılmadığım çâre mi kaldı
Bülbül ne aceb terk-i diyâr eyledi şimdi
İklîm-i çemen yoksa yine hâre mi kaldı

2.Hüseyni Şarkı
Beste: Civan Ağa

Firkat-i cânân ile nâlân mı oldun ey gönül
Âteş-i hicran ile sûzân mı oldun ey gönül
Yâr ile dilşâd iken giryân mı oldun ey gönül
Âkıbet düştün dile destân mı oldun ey gönül

3.Hüseyni Şarkı
Beste ve Güfte: Sadettin Kaynak

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Yürekten yaralıyım
Gülerim çağlar gibi

4. Muhayyer Şarkı
Beste: Şükrü Tunar

Yâdımda o sevdalı yeşil dîdelerim var
Ölsem de unutmam seni kalbimde yerin var
Sînemde açılmış ebedî yârelerin var
Ölsem de unutmam seni kalbimde yerin var

5. Tâhir Şarkı
Beste: Fehmi Tokay

Gönül vermişken el çektim güzelden
Yıkıldım cevr ile çöktüm tez elden
Esen bâd-ı hazândır şimdi rûha
O sevdâlar ezeldendir ezelden

6.Muhayyer Dîvan
Güfte: Aşık Dertli

Ok gibi hûblar beni yârdan yabana attılar
Bilmediler kadrimi ucuz pahâya sattılar
Neydi vaktinde güzeller bûseler vâdettiler
Bir söz ile hâsılı şu gönlümü aldattılar

Hani yâ sâdık deyû methettiğin ol nevcivân
Dün gece ol dilberi bir bâdeye oynattılar
Gördüm ol hûrî sıfât ağyâr ile ülfet eyler
Hasretinden Dertli’yi toplar gibi patlattılar

7.Muhayyer Şarkı
Beste: Sadettin Kaynak

Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır
Gülerek selâm verir çabucak uzaklaşır
O güzel endâmına ne giyerse yaraşır
Gece gündüz hayâlim onunla kucaklaşır

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR:

Mehmet Uçak Ud
Hakan Kılınçarsalan Kanun
T. Akın Özkök Violonsel
Emre Apaydın Kemençe
M.Şükrü Fırat Ney
A. Safa Mızrak Ney
M.Kâzım Tığlıoğlu Tanbur
Suat Orhan Daire

Programı Sunan : Ali Bektaş
Tonmaister : Süleyman Erçal

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.