TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

 

TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ

 

Solist: Vedat TÜZÜN

 

Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 20.00


 

Solist

Vedat TÜZÜN

 

 

Ses Sanatçıları

Serda Türkel Oter

Ufuk Yürüç


 

Saz Sanatçıları

Kağan Ulaş Tanbur

Hakan Kılınçarslan Kanun

Mehmet Uçak Ud

Muhammed Şükrü Fırat Ney

Emre Apaydın Kemençe

Suat Orhan Daire-Def

 

konser-vedat-tuzun<

 

BİRİNCİ BÖLÜM (Sabâ Faslı)


 1. Sabâ Peşrev

Tanbûrî Osman Bey


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Şevki Bey

Güfte: Ahmet Reşat Paşa
 

Mey içerken düştü aksin câmıma

Şimdi girdin bir avuç hem kanıma

Can dahi olsun feda cânânıma

Şimdi girdin bir avuç hem kanıma


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Şerif İçli

Güfte: Ali Paşa
 

Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin

Ateş gibi afet gibi bir korkulu şeydin

Takat komadın sen beni bir yay gibi eğdin

Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Aleko Bacanos
 

Öyle bir afet-i yektâ-yı emelsin meleğim

Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim

Akıtan gözyaşımı pâyine bir secdeberim

Bakamam gözlerine çünki erir gözbebeğim

 


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Rıfat Bey
 

Mübtelâ-yı aşk ile âfetzede bîçâreyim

Derdine düştüm o şûhun şimdi baht-ı kareyim

Kalmadı sabr ü sükûnum ben kime yalvarayım

Derdine düştüm o şûhun şimdi baht-ı kareyim


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Subhi Ziya Özbekkan

Güfte: Sâmi paşa
 

Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı saba

Dil-i hasret-zedeye nev-haberin var mı saba

Ben giriftâr-ı elem bülbül-i efgân-zedeyim

Verd-i bâğ-ı emelimden seferin var mı saba

Çîn-i zülfünde o şûhun eserin var mı saba

 


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Tanbûrî Mustafa Çavuş

 

Bir esmere gönül verdim

Firâkıyle arttı derdim

Benim olur diye sevdim

Saçı sünbül âşıkı çok

Gel ağlatma zülfü kemendim


 1. Sabâ Türkü

Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi

Nerelerde mekân kurmuş gönlümün eğlencesi

Varın deyin nazlı yâre ayrılık son gecesi

Vallâhi dost billâhi dost ona kurbân cân daim

 


 1. Sabâ Şarkı

Beste: Nâci Tektel

 

Uzayıp giden tren yolları

Açılıp sarmayan yârin kolları

Uğurlar kızları nazlı dulları

Uzayıp giden tren yolları

 


 1. Sabâ Türkü

Bir dalda iki kiraz

Biri al biri beyaz

Eğer beni seversen

Mektubunu sıkça yaz


 1. Sabâ Oyun Havası

Beste: Yorgo Bacanos


 

İKİNCİ BÖLÜM

Solist: Vedat TÜZÜN


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Enderûnî Ali Bey
 

Âşık oldum yavrucağım yüzüne

Hak saklasın göz değmesin gözüne

Can dayanmaz senin tatlı sözüne

Bak sîneme aşkın ile yanıyor

Gören eller dağ tutuşmuş sanıyor


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Zeki Arif Ataergin
 

Hicranla geçen günleri hasretle anarken

Pürlerziş-i sevdâ ile enginlere daldım

Mânâlı yeşil gözleri hülyâmı sararken

Dünyâya değer vuslatının neş’esin aldım


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Lem’i Atlı
 

Severim her güzeli senden eserdir diyerek

Koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek

Çekerim sîneye her cevri kaderdir diyerek

Yanarım ömrüme vallâhi hederdir diyerek


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Avni Anıl

Güfte: İlhan Behlül
 

Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver

Yalanmış yeminlerin hep sözlerimi geri ver

İsyânı tanımazdım ben seni sevmeden önce

O en mahzûn o en mahcûb yüzlerimi geri ver


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Avni Anıl

Güfte: Koray Ekener
 

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin

Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin

Acılar kahırlar dertler getirdin bana

Şimdi içimde açan baharlar gibisin
 


 1. HicazŞarkı

Beste: Muzaffer İlkar

Güfte: Güzide Taranoğlu

 

Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın

Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın

Sarıldım kadehlere dermân olur diyerek

Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın

 


 1. Hicaz Türkü

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Ramazan Gökalp Arkın

 

Yeşil gözlerini ufkuma ger ki

Bahar geldi diye türkü söyleyim

Sarı saçlarını yüzüme ser ki

Koklayıp öperek yaz geldi diyem

 


 1. Hicaz Şarkı

Beste: Yıldırım Gürses

Güfte: Mustafa Sevilen

 

Körfezdeki üçbeş güzel

Söylesinler şarkı gazel

Bu âlemde mest olalım

Güzel günler ömre bedel

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.