Eylül

Stüdyo BilKay tarafından Türk kültürüne hizmet amacı ile yapılan ve sanat yönetmenliğini Sayın Burak Kaynarca Beyefendi'nin üstlendiği "Eylül" adlı albümü siz saygıdeğer üyelerimize sunarız. Albüm klasik dönemden günümüze değin büyük bestekârların eserlerinden oluşmaktadır. Saz heyeti: Ney'de Ömer Bildik, Ud'da Burak Kaynarca, Kemençe'de Önay Akan, Kanun'da Fâruk Bayrakçı, Viyolonsel'de Emre Soylu, Daire'de ...

Yazının Devamı

Bir Mevlevî Âyininin Makâm ve Geçkileri Bakımından İncelemesi

1934 yılında İstanbul Konservatuarı tarafından yapılan “Mevlevî Âyinleri” neşriyâtınRauf Yektâ Beyın önsözünde, İstanbul Konservatuarı Tasnîf ve Tesbit Heyeti Reisi sıfatıyla Mevlevî Âyinleri hakkında şöyle demektedir: “Türk Mûsikîsi’nin mükemmel bir târihi yazıldığında görülecektir ki, en meşhûr Türk bestekârlarının hepsi mevlevîdirler. Bu üstadlar mûsikî sahâsındaki zekâ ve dehâlarının en büyük kısmını Me ...

Yazının Devamı

Sazlar Sohbette 2

Klâsik mûsikîmizin birbirinden kıymetli saz eserleri Stüdyo BilKay adına Ömer Bildik (Ney), Burak Kaynarca (Ud), Faruk Bayrakçı (Kanun), Emre Soylu (Viyolonsel) ve Mustafa Takımcı (Daire) tarafından "Sazlar Sohbette 2" ismi ile kültürümüze hizmet için bir albümde toplandı. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında gayret göstermiş Stüdyo BilKay ekibine; aynı zamanda Mutriban.COM Editörü olan ve albümün sanat yönetm ...

Yazının Devamı

Musiki Medeniyetin Göstergesidir

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Musikimiz hayatınızda, düşünce dünyanızda neleri çağrıştırıyor? Türk musikisinin hayal meyal farkına varışım 1944 yılına gider. Fakat asıl beni etkilemesi, 1950’den sonra radyodaki “Dinleyici İstekleri Programı”yla başladı. 1953’tensonra Nevzat Atlığ ve Üniversite korosunun sayesinde klasik eserlerin zevkine vardım. Yine 1953’te Sadi Yaver Ataman korosunun sayesinde halk müziğinin ba ...

Yazının Devamı

Musiki, Âlemdeki Süsün Bir Parçasıdır

Prof. Dr. Süleyman Uludağ Dinde musikinin yeri, musikide dinin yeri nedir? Kulağa hoş gelen, insanda estetik bir his meydana getiren ölçülü ve ahenkli bütünsesler musiki kapsamına girer. Bu nitelikte olması şartıyla bir düdüğün sesinden tutun da bir neyin sesine varıncaya kadar bütün sesler musikidir. Bir musiki aleti olmadan insanların terennümleri, çıkardıkları hoş sesler ve nağmeler de musikidir.Hatta bü ...

Yazının Devamı

Yunus Emre – Selâm Olsun

Yunus Emre şiirlerinden Türk Halk Müziği Formunda bestelenmiş eserlerin yer aldığı “Selam Olsun” albümü, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından; Sevgi ve Barışa Çağrı Yunus Emre Projesi kapsamında düzenlenen “Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması”nda dereceye  giren eserlerden oluşmaktadır. Beste yarışmasında, albüm yapımında ve sitemizde yayınlanmasında emeği geçen başta Hâfız Ahmet Çalışır‘a, sazı, sözü ...

Yazının Devamı

Fast-Food Müziği

Bu yazımn başlığına bakıp, "Allah Allah, demek şu ayaküstü aburcubur dükkanlarınında kendine mahsus müziği varmış!" diye düşünmekte haklısınız, sevgili okuyucular. Ama bendeniz böbrek nakil ameliyatı olmak üzere ABD'ye gitmeden önce -moda denen illetten hayatı boyunca uzak durmaya çalışmış bir insan olarak- ne şu "çabuk yemek" anlamıııdaki "fast-food"u bilirdim, ne de bunun, hemen her Amerikalının ağzındaki ...

Yazının Devamı

Yunus Emre – Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre'nin seçme şiirlerini, Hayri Küçükdeniz, Sacit Onan, Yusuf Ziya Özkan ve Münib Engin Noyan'ın yorumları ile "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı albümde yayınladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı'ya, albümün sanat yönetmenliğini yapan Bestekâr Hâfız Ahmet Çalışır'a ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. [dm]135[/dm] Sunuş Türk milletinin en büyük ...

Yazının Devamı

Büyük Pâdişâh ve Dâhî Bestekârımız Sultân 3. Selîm

Sultân III. Selîm, Osmanlı Tarihinde yenilik hareketleriyle tanınan bir pâdişahtır. Aynı zamanda neyzen, tanbûrî ve şâir olan III. Selîm, Klâsik Türk Müziğinin “dâhî” olarak nitelenebilecek bir kaç bestekârından biridir. Aslında onun yaşadığı dönem olan 18.yüzyıl sonları, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük sıkıntılar içinde olduğu yıllardır. Kısaca “batı” diye adlandırdığımız Avrupa toplumları o yıllarda sosya ...

Yazının Devamı

Camiden Yükselen Musiki (İz Bırakanlar ve Hatıralar)

Musikimizin Özü Türk musikimiz ilhamını ve membaını bizzat dinden yani dinî musikiden alır. Kâinatta dönüp dolaşan bütün lahuti sesler bir ilahî nefhanın yansımasıdır. Doğumda ezanla başlayan kulaklara seslenen o ahenkli musiki, hayat boyu pek çok durakta cami ve cami dışında karşımıza çıkar. Nihayetinde mezarda, yine ilahî bir kelam ile nihayet bulan ömrümüzde musiki, vazgeçilmez bir yere sahiptir. Peygamb ...

Yazının Devamı

© 2013 - Mutriban.com, bir Semazen Yayın Grubu sitesidir. - Powered By Wordpress,

Scroll to top