“Mûsikînin Hafızları” Konseri – Solist: Ahmet Çalışır

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Ahmet Çalışır, 13 Kasım Cuma günü “Mûsikînin Hafızları” Konseri verecek.

Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser iki bölümden oluşacak. Saat 20.00′de başlayacak olan proğramda Ahmet Çalışır Türk Müsikisinden seçkin örnekleri seslendirecek.

Tarih:
13. 11. 2009

Saat:
20:00

Yer:
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu – Karatay/Konya


13 Kasım 2009 Cuma


“Mûsikînin Hafızları”


Konseri

 


Solist:


Ahmet Çalışır

 


Mevlana Kültür Merkezi


Saat: 20.00

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 


1. Rast Peşrev

Farâbî

 


2. Rast Kâr

Abdülkâdir Merâgî

 

Ah ki küned kavmi beyakîn

Nigâh mebâd o berâyed zi kemîn

 


3. Segâh Kâr

Abdülkâdir Merâgî

 

Ey şehinşâh-ı horasan yâ imâm ibn ül-hümâm

Ser fedâ-yi hâk-i râhet şâh ali mûserrızâ

Ey şâh-ı cûd ü sehâvet lütf u hulk u merhamet

Şehsuvâr-ı mîr-i meydân gâzî-i rûz-i vegâ

 


4. Rast Nakış Beste

Abdülkâdir Merâgî

 

Âmed nesîm-i subh dem tersem ki âzâreş küned

Tahrîk-i zülf-i anbereş ez hâb-ı bîdâreş küned

 


5. Pesendîde Saz Semâisi

Sultan III. Selim


İKİNCİ BÖLÜM

 

1. Segâh Şarkı

Zeki Arif Ataergin

 

Hâkisâr ettin beni çok firkatinle nâzenîn

Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn

Târümâr oldukca gönlüm titriyor sandım zemîn

Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn

 

2. Segâh Şarkı

Beste: Zeki Arif Ataergin

Güfte: Necâti Tokyay

 

Beni âteşlere salan o kapkara siyâh gözler

Beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler güler yüzler

Hayatımda sana kanmak nasîb olmaz ise eğer

Kapansın perde çekilsin cihân sensiz hiçe değer

 

3. Hüzzam Şarkı

Rakım Elkutlu

 

Aşkın bana gizli bir elem oldu güzel yâr

Mehtâba bakıp ağladığım çok geceler

Hicrânla yanan kalbimin âlâmını gel sar

Mehtâba bakıp ağladığım çok geceler

 

4. Hüzzam Şarkı

Rakım Elkutlu

 

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr

Sende leylâ bende mecnûn olmak ihtimâli var

Gelmesin eyyâm-ı hârın bitmesin artık bahâr

Sende leylâ bende mecnûn olmak ihtimâli var

 

5. Segâh Tevşih

Rakım Elkutlu

 

Zâtını da’vet buyurdu bu gece rabb ül-muîn

Hulle vü tâc ü burâkı getirip rûh ül-emîn

Giydi teşrîf eyledi mi’râcı fahr ül-mürselîn

Nûra garkoldu efendim hem semâvât ü zemîn

 

6. Acemaşîran Şarkı

Sadettin Kaynak

 

Bu hâl zuhûr etmesin bir daha ederse tüten gönül püryân olur

Kimseye söylenmez bu âteş söylenirse iffete kıtâl olur

Söndür âteşi kendi eleminle bekle ukbâda bakalım neler olur

Kimseye söylenmez bu âteş söylenirse iffete kıtâl olur

 

7. Rast İlahi

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Ali Ulvi Kurucu

 

Doğmazdı kalbe îman inmezdi arza kur’ân

Mechûl olurdu esmâ levlâke yâ muhammed

Mâtem tutardı gökler gülmezdi hiç meekler

Mahzûndu arş-ı a’lâ levlâke yâ muhammed

 

8. Rast Şarkı

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Rusatî

 

Bir vakte erdi ki bizim günümüz

Yiğit belli değil merd belli değil

Herkes yarasına merhem arıyor

Devâ belli değil derd belli değil

 

9. Şehnaz İlâhi

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Hüdâî

 

Bana bu ten gerekmez can gerektir

Ol bâkî cennete îmân gerektir

Eğer muhammede ümmet olursan

Dilinde zikr ile kur’ân gerektir

 

10. Hicaz İlâhi

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Hüsâmeddin Efendi

 

Ey âşık-ı sâdıklar

Gelin allah diyelim

Bezm-i hakka lâyıklar

Gelin allah diyelim

 

11. Hicaz Şarkı

Sadettin Kaynak

 

Muhabbet bağına girdim bu gece

Açılmış gülleri derdim bu gece

Vuslatın çağına erdim bu gece

Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş

 

 

.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.