Türk Tasavvuf Müziği Konseri

        Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Habib Alparslan TABAK, 23 Ekim Cuma günü Türk Tasavvuf Müziği Konseri verecek.

       Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser iki bölümden oluşacak. Saat 21.00′de başlayacak olan proğramın Birinci bölümde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu,  ikinci bölümde ise Ses Sanatçısı Habib Alparslan TABAK, Türk Tasavvuf Müziğinden örnekler sunacak.

Tarih:
23. 10. 2009

Saat:
21:00

Yer:
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu – Karatay/Konya

ekim_konser
Tasavvuf Müziği Konseri

Solist:
Habib Alparslan Tabak


Mevlana Kültür Merkezi

23 Ekim 2009 Cuma

Saat: 21.00

 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

 
1.     
Acemaşîran İlahi
ÇalakzâdeŞeyh Mustafa Efendİ

 

Tâ dil virelden sünbüle

Sünbülîler dirler bize

Meyletmeyiz gayrı güle

Sünbülîler dirler bize

2.   
Acemaşîran İlahi

Beste: Zekâi Dede

Güfte: Yunus Emre

 

A sultânım sen var iken

Yâ ben kime yalvarayım

İsmin ganî settâr iken

Yâ ben kime yalvarayım

3.   
Acemaşîran İlahi

Beste: Selâhaddin Demirtaş

Güfte: Şeyh Âtıf Efendi

 

İrfan meclisine erişebilsem

Varıp anlar ile görüşebilsem

Aşkın kervanına karışabilsem

Yolda bırakmazlar alırlar seni

4.  
Acemaşîran İlahi

 

Neyleyeyim dünyayı

Bana allahım gerek

Gerekmez mâsivâyı

Bana allahım gerek


5.  
Çargah İlahi

 

Yüzbin cefa kılsan bana

Senden yüzüm döndürmezem

Canım dahi alır isen

Senden yüzüm döndürmezem

6.  
Bestenigâr İlahi

 

Mecnûna sordular leylâ nic’oldu

Leylâ gitti adı dillerde kaldı

Benim gönlüm şimdi bir leylâ buldu

Yürü leylâ ki ben mevlâyı buldum

 
7.   
Bestenigâr İlahi


Ben yürürem yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne âkılem ne dîvâne

Gel gör beni aşk neyledi

 


8.  
Uşşak İlahi

 

Yar yüreğim yar

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

9.   
Uşşak İlahi


Dü cihanın mefhari

Enbiyalar serveri

Aşkına ben müşteri

Koymuşam can ü seri

10.  
Uşşak İlahi

 

Pir divanına uğradım

Pirin divanı güldür dül

Oturmuş köşk sarayına

Tahtı revanı güldür gül

  

İKİNCİ BÖLÜM

 Solist: Alparslan Tabak

1.   
Bayati İlahi

Beste: Hüseyin Tolan

 Güfte: Yunus Emre

 

Bilmem nideyim aşkın elinden

Kande gideyim aşkın elinden

Meskenim dağlar gözyaşım çağlar

Durmaz kan ağlar aşkın elinden

 
2.  
Neva İlahi

Beste: Salâhaddin Pınar

Güfte: Yunus Emre

 

Ben yürürem yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne âkılem ne dîvâne

Gel gör beni aşk neyledi

3.  
Bayati İlahi

Güfte: Yunus Emre

 

Mecnûna sordular leylâ nic’oldu

Leylâ gitti adı dillerde kaldı

Benim gönlüm şimdi bir leylâ buldu

Yürü leylâ ki ben mevlâyı buldum

4. 
Neva İlahi

Beste: Cüneyd Kosal

Güfte: Yunus Emre

 

Ben dost ile dost olmuşam

Kimseler dost olmaz bana

Münkirler bakıp gülüşür

Selâm dahi vermez bana

 
5.   
Neva İlahi

Beste: Zeki Altun

Güfte: Tevfik Çapacıoğlu

 

Âteş-i aşkınla yandır kalbimi subh ü mesâ

Çükü hayrân olmuşam ben bezm-i elestte sana

Hubb-i dünyadan ayır al kalbimi senden yana

Ey habîb-i kibriyâ ismi Muhammed Mustafâ

6.   
Neva İlahi

Güfte: Niyâzi Mısrî
 

Can yine bülbül oldu

Hâr açılıp gül oldu

Göz kulak oldu her yer

Her ne ki var olundu

 
7.   
Neva İlahi

Beste: İsmail Hakkı Bey

Güfte: Yunus Emre
 

Bir tahta yaratmışsın

Hâlim anda yazmışsın

Mevlâm ne yazdın anda

Kullar ânı ne bilsin

 
8.   
Hüzzam İlahi

Beste: Sadettin Kaynak

Güfte: Yunus Emre

 

Alma tenden cânımı

Aman  allahım aman

Görmede cânânımı

Aman allahım aman

9.   
Hüzzam İlahi

Güfte: Eşrefzâde Rûmî

 

Ey allâhım beni senden ayırma

Beni senin cemâlinden ayırma

Seni sevmek benim dîn ü îmânım

İlâhî dîn ü îmândan ayırma

 

10.   Hüzzam İlahi

Beste: Şeyh Sinan Efendi

Güfte: Şemseddin Sivâsî

 

Derdin ne be hey âşık bîçâre neden oldun

Bir yerde karârın yok âvâre neden oldun

Pâmâl-i mahabbetsin yoktur başına çâre

Çek bu kader ey şemsî sad pâre neden oldun

11. 
Segâh İlahi

Beste: Muzaffer Özak

Güfte: Yunus Emre

 

Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu

Hakkın dîvânına elim bağlayu

Şeyhime varsam ağlayu ağlayu

Yeşil alem ile gelir muhammed

 
12.  
Hüzzam İlahi

Güfte: Yunus Emre

 

Ben yürürem yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne âkılem ne dîvâne

Gel gör beni aşk neyledi

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.