Hubcuzâde Şâkir Çetiner – Semâzenbaşı duâsı ve açıklaması…1972 Konya