Bayram Akdoğan – Mevlevîlik ve Mûsikî

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Bayram AKDOĞAN tarafından Büyük Mevlevî şeyhlerinden İsmâil Ankaravî‘nin “Mûsikî Risâlesi”ni günümüze taşıyan eser Rağbet Yayınları‘ndan neşredilmiştir. Sayın Akdoğan tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan eser 1. bölümde İsmâil Ankaravi’nin hayatı ve eserleri yer almaktadır. 2. bölümde “Er- Risâletü’t-Tenzihiyye Fî Şe’ni’l-Mevlevîye” adlı risalesi ve 3. bölümde çeviri açıklamaları akabinde orjinal yazmanın tıpkıbasımı yer almaktadır.

Çok değerli Bayram Akdoğan beyefendiye, geleneğimizi nakil ve yorum alanında vermiş olduğu hizmet için teşekkür eder, çalışmalarının devamını ve muvaffakiyetini dileriz.

Mevlevîlik ve Mûsikî
Er- Risâletü’t-Tenzihiyye Fî Şe’ni’l-Mevlevîye
Rağbet Yayınları

mevlevilikvemusikiİslam’da müzik konusu yüzyıllar boyu İslam Alimleri arasında tartışılan bir konudur. İslam ve müzik konusunda kısa, tatmin edici ve sağlam bilgiler veren bu eser, her yönüyle mükemmel bir alim, iyi bir rehber ve İslam’ı bütün incelikleriyle bilen ve yaşayan bir mütasavvıftır.

Ankaravi yaklaşık olarak XVI. Yüzyılın ikinci yarısında, yaşamış, Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde çok değerli eserler bırakmıştır. Mesnevi’yi şerh etmiş olması sebebiyle Hz. Şarih unvanını almış, Tasavvuf, Tevsir, Hadis gibi dini ilimler alanında olduğu gibi, Musiki sahasında da farklı eserler vermiştir.

Er-Risaletü2t-Tenzihiyye fi Şe’ni’l-Mevleviyye onun İslam ve Musiki Konusunda yazdığı önemli eserlerden birisidir. Eser el yazması ve eksiksiz tek nüsha olarak bilinmektedir.

Orjinali Arapça olup, müzik dinlemek, enstürman çalıp söylemek bu sanatı yapmanın hükmü konusunda zengin kaynaklarla desteklenmiş bilgiler veren son derce önemli bir çalışmadır.

Kitabı internetten edinmek için tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.