“Tanburî Cemil Yenikapı’da”

Yenikapı Mevlevihanesinde

yeniden Türk Müziği

“Tanburî Cemil Yenikapı’da”

Tarih–19. Haziran 2010, 
Saat -14.00
Yer- İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi ( Zeytinburnu, Merkez efendi yanı)

Bilindiği üzere 1597 yılında İstanbul’un ikinci mevlevihanesi olarak kurulan Yenikapı Mevlevihanesi 1925 yılında tekkelerin kapanmasına kadar Türk müziğinin icra edildiği, nazariyatının yazıldığı, repertuarının zenginleştirildiği en başta gelen mekânlardan biri olmuştur.

 Sadece bu mevlevihane yaşamış veya bir şekilde bu çatı altında bulunmuş Buhurizâde Mustafa Itrî, Hammamizâde İsmail Dede, Şeyh Galip, Abdülbâki Nasır Dede, Abdürrahim Künhi Dede, Zekâi Dede, Mehmed Celâleddin Dede, Rauf Yekta Bey gibi isimler bile Yenikapı Mevlevihanesinin müzik tarihimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında Uluslararası Mevlana Vakfı yılsonuna kadar her ayın üçüncü cumartesi günü saat 14 te Yenikapı Mevlevihanesinde Türk müziği konserleri gerçekleştirecektir.

Bu konserler için Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun sanat danışmanlığında özel olarak kurulan toplulukta Ney, Tanbur, Kanun, Klâsik Kemençe, Ud ve Viyolonsel sazları olup konserlerin konularına göre Türkiye’nin önde gelen ses ve saz sanatçıları solist olarak topluluğa katılacaklardır.

19. Haziran.2010 cumartesi günü gerçekleşecek ilk konserin başlığı “Tanburi Cemil Yenikapı da”dır.

Tanburi Cemil Beyin oğlu Mesud Cemil’in hatıralarında Cemil beyin zamam zaman Yenikapı Mevlevihanesine gittiği ve buranın şeyhlerinden Mehmed Celâleddin Dede ile sohbet ettiği, beraber Tanbur çaldığından bahsedilmektedir. Yine bu yazılanları tasdik eden satırları Refik Fersan’ın hatıralarında görebiliriz. Cemil Beyin talebesi olan Refik Fersan hocası ile beraber Mehmed Celâleddin Dedeyi ziyaret ettiklerini önce Celâleddin Dedenin ardından Cemil Beyin Tanbur çaldıklarını yazmaktadır.

Yani kendisi Mevlevi olmakla beraber Tanburi Cemil’in yolu bir şekilde Mevlâna dergâhına uğramış oranın havasını solumuş, lokmasından yemiş ve Yenikapı’nın neşesini Cemil Beyde yaşamıştır.

Tanburi Cemil Yenikapı’da konserinde Cemil Beyin saz ve söz eserleri ile Tanburi Ali Efendi, Refik Fersan, Faize Ergin, Rahmi Bey gibi Cemil Beyin yakın halkasında bulunmuş bestekârların eserleri de seslendirilecek olup, Hakan Talu tarafından Cemil Bey hakkında sohbet yapılacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.