Yunus Emre – Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre’nin seçme şiirlerini, Hayri Küçükdeniz, Sacit Onan, Yusuf Ziya Özkan ve Münib Engin Noyan‘ın yorumları ile “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” adlı albümde yayınladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı‘ya, albümün sanat yönetmenliğini yapan Bestekâr Hâfız Ahmet Çalışır‘a ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

[dm]135[/dm]

Sunuş

Türk milletinin en büyük değerlerinden biri olan Yunus Emre, hayatı, mücadelesi ve şiirleriyle yüz yılları aşarak günümüze ulaşmıştır. Onun şiirleri türkü ve ilahilere söz olmuş, zaman zaman atasözü misali dilden dile aktarılmış ve Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır. Onun mesajı, temelde Anadolu insanına dönük olmakla birlikte bütün insanları da etkilemiştir. Çünkü yalın insanın sorunlarına cevap aramaktadır ve şiirini bu kaygı ile söylemektedir. Dolayısıyla günümüz insanın onun şiirine daha bir nüfuz etmeli, şiirinin derin manalarını çözmeye girişmelidir. Bir gönül adamı olan Yunus, önemi ve kıymetinden dolayı anılmayı, hatırlanmayı, konuşulmayı, izlenmeyi ve dinlenmeyi hak etmektedir. Hazırlanan bu eser böylesi bir amaca dönüktür. İşte bu temel düşüncelerden hareketle Yunus Emre şiirlerinde yapılan bir seçki ve her biri Türkiye’de öne çıkmış isimlerin okuduğu şiir albümü hazırlanmıştır. Bu eserle Odunpazarı Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür ve sanat gibi bir medeniyeti var eden ve yarınlara taşıyan temel unsurlara da ilgi duyduğunu göstermektedir.

Anadolu’nun bu eşsiz gönül ve söz ustasının mısralarında insan bir ahlâk etrafında, değerler halesinde anlatılır. İnsan tüm halleriyle Yunus’un şiirinin temel hamuru olur. O insanı doğruya, güzele, sevgi ve kardeşliğe, birlik ve bütünlüğe davet etmektedir. Bütün kötü huylardan ve alışkanlıklardan uzak kalmasını istediği insanın, kendi zenginliğini, derinliğini, gönül iklimini keşfetmesini ve hakikatle yüzleşmesini istemektedir. Kibirden, gururdan, cehaletten, sefillikten, günahtan uzak kalmasını istediği insanın ancak hakikat ikliminde güzelleşebileceğini vurgulamaktadır.

Yunus, aynı zamanda topluma da mesaj ulaştırmaktadır. Toplumun ve halkın içinde yaşayan bir aydın olarak, sürekli toplumsal sorunlarla yüzleşmekte ve kendi dili ile toplum temelli rahatsızlıkların giderilmesine çalışmaktadır. O, sorumlu bir aydın kimliği ile içinde bulunduğu toplum ve medeniyete karşı görevini yerine getirmektedir. Bu anlamda tüm aydınların Yunus örneğini dikkatli bir şekilde incelemesi ve izlemesi gerekmektedir.

Bu eser,sevgi ve barisa cagri Yunus Emre tanitma projesi kapsaminda değerli sanatkâr Ahmet Çalışır’ın editörlüğü ve yönetmenliğinde ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlamıştır. Eserin hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçenlerin tümüne teşekkür ediyorum. Büyük gönül adamı ve şairin mesajında ve sözlerinin derin manalarında buluşmak dileğiyle esenlikler diliyorum.

Burhan Sakallı
Odunpazarı Belediye Başkanı

Eser Hakkında

Yunus Emre, bu topraklarda yetişen bir gönül insanıdır. Anadolu medeniyetinin hamurunu yoğuran büyük insanların halkasında yer almıştır. Dolayısıyla Anadolu biraz Yunus, Yunus biraz Anadolu’dur. Ancak bu denli önemli olmasına karşın Yunus, gerektiği gibi değerlendirilmiş, özümsenmiş ve özellikle yeni nesillerin bilinç dünyasında yer bulmuş mudur? Yunus nerededir, sözleri hangi düzlemde yankı bulmaktadır? Günümüz insanı onu duyabilmekte, onunla hemhal olabilmekte midir? Hep ‘bizim Yunus’ olarak görülen Yunus Emre, gerçekte ne kadar ‘bizim’ olabilmiştir? Yahut biz ne kadar Yunus’u kendimizden kılmışızdır? Yunus, modern ilişkiler sarmalında yer alan bizlerin hayatına ne şekilde ve nasıl tekabül etmektedir?

Yunus’un gerek gönül insanı yönüne gerekse şiirlerindeki zenginliğine dikkati çekmek isteyen bu eser, söz konusu soruların açtığı düzlemde ortaya çıkmıştır. Günümüz dünya ilişkilerine, insan iletişimine Yunus’un vereceği karşılığı ve cevabı o karşılığı etkisini ve yankısını arayan, o kıymet ve etkinin ortaya çıkmasına bir katkı olur umuduyla ortaya konulan bu eser, belki ‘bizim Yunus’un gerçek anlamda bizden olmasına vesile olabilecektir.

Eser, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki, Yunus şiirlerinden yapılan bir seçkiyi ve Yunus’un edebiyat ve toplum açısından önemini anlatan metinleri ihtiva eden kitapçıktır. Bu kitapçık ‘Yunus’a giriş’ kapsamında değerlendirilebilir. O’nun şiirinin ana vurguları, temaları ve mana dünyasına ışık tutmayı deneyen kitapçık, aynı zamanda Yunus’un edebî önemini de değerlendirmektedir. İkincisi, O’nun bazı şiirlerinin güzide yorumcular tarafından okunmasından oluşan CD. Bu CD, kitap okuma alışkanlığı ve düzeyinin düştüğü bir düzlemde Yunus’un mesajını sesli bir şekilde insanımıza ulaştırmayı hedeflemektedir. Eminiz ki, en az okunan şiirleri kadar seslendirilen şiirler de Yunus’u hayatımıza katacaktır.

Elinizdeki eserin mütevazı bir katkı olmanın ötesinde bir iddiası yoktur. Amacı ve çabası Yunus’u bugüne taşımak, bugünün insanına O’nu anlatabilmektir. Ve elbette birçok temel sorun ve açmazın içinde, karmaşık bir hayat örgüsünde yaşayan insanımıza Yunus’un yolunu, mesajını hatırlatmaktır. Umulur ki, Yunus’un etkili sözleri ve bu sözlerin manası insanımızda yankılanır, onu ‘sarıp sarsar’, kendi değerlerine ilgisini kamçılar. Elinizdeki eserin, en başta sorulan soruların oluşturduğu şüphe ortamını ortadan kaldırması ve Yunus’un mesajı ile insanımızı buluşturması en temel dileğimizdir.

Faydalı olması umuduyla.

Teşekkür

Bu eserin ortaya çıkmasında bir çok değerli insanın azımsanmayacak emek ve katkıları bulunmaktadır. Ortak emeğin ürünü olan bu eser, elbette destek veren insanların çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Söz konusu çabaları ve emekleri değerlendirmek bizim için bir vazifedir.

En başta böyle bir kitapçık ve albümün yapılması fikrini destekleyen Odunpazarı Belediyesi’nin şair başkanı Burhan Sakallı beye;

Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürü İsmail Köse beye;

Böyle bir projede birlikte çalışma fikrini ilettiğimde hiç tereddütsüz hüsnü kabul ile karşılayan değerli yorumcu ağabeylerim Hayri Küçükdeniz, Sacid Onan, Yusuf Ziya Özkan ve Münib Engin Noyan’a;

Albümün ortaya çıkmasında katkıları bulunan saz sanatkârı arkadaşlarım Yusuf Kayya, Süleyman Yardım, Kağan Ulaş, Ali Vefa Sağbaş, Mustafa Celalettin Aksoy, Hasan Genç, Hüseyin Geçer, Mustafa Güzel’e;

Tonmaister Süleyman Erçal’a;

Albümün Yunus’a yakışan bir güzellikte olması için ciddi bir gayret ve çabalarını gece gündüz esirgemeden ortaya koyan ritim sanatkârı ve teknik yönetmen Suat Orhan kardeşime;

Kitabcığın hazırlanmasında katkı sağlayan ve metinleri hazırlayan sevgili dostum Dr. Köksal Alver beye içten ve sonsuz teşekkürler ederim.

Ahmet Çalışır
Proje Danışmanı ve Sanat Yönetmeni

Yorumlar
  1. March dedi ki:

    çok teşekkür ederim. elinize sağlık. uzun zamandır aradığım bir albümdü. fakat böyle daha başka şiir albümleri varsa onları da paylaşırsanız çok sevinirim.