Uluslararası Mistik Müzik Festivali

7. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Rüzgârlarında ney sesi işitilen, yapraklarında gül kokusu hissedilen, zaman ve mekânın derde derman, gönle sultan Hz. Mevlâna ile dolduğu, mistikliğin dağa taşa sindiği kadîm şehir Konya’da 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin yedincisi 22-30 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacak. Yeşil Kubbe’nin huzur veren gölgesinde dünya halklarının mistik müziklerinin sergileneceği Festivalin ücretsiz, halka açık konserleri Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Konya, dünyanın Küçük Asya diye de tanıdığı Anadolu’nun tam ortasında yer alan ve tarihi prehistorik çağlara kadar uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bugünkü şehir, zengin geçmişinin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi gibidir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik, Osmanlı Cihân Devleti’ne şehzâde şehirliği yapan Konya, aynı zamanda İslâm Medeniyetinin hakkıyla temsil edildiği Mevlevîliğin de merkezidir.

Konya’yı dünyaya tanıtan, XIII. yüzyılda Konya’da yaşayan ve türbesi Konya’da bulunan büyük Türk mutasavvıf ve şâiri Mevlâna Celâleddîn Rûmî (30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273)’dir. Mevlâna, âlimlerle dolu bir âilenin çocuğu olarak bugün Afganistan topraklarında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Erken yaşlardan itibaren çok iyi eğitim görmüş, çocuk yaşlarında iken başlayan uzun bir göç yolculuğu sonunda ailesi ile birlikte Anadolu’ya gelmiş, önce Karaman’a daha sonra da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd’ın ısrarlı davetleri üzerine 3 Mayıs 1228’de Konya’ya yerleşmiştir.

Babasının vefâtı üzerine onun yerine medresede ders okutan Hz. Mevlâna, 1244 yılında Konya’ya gelen ve 1247 yılında ansızın kaybolan Şems-i Tebrîzî adlı efsânevî velînin yüksek tesiriyle şiirler söyleyen, semâ eden, ilâhî aşkın ateşiyle pişerek olgunlaşan büyük bir Hak âşıkı, kâmil bir velî hâline gelmiştir. Bu dönemden itibaren kaleme alınan eserleri bugün tüm dünyada her gün artan bir ilgiyle okunmaktadır.

Hz. Mevlâna tarafından temelleri atılan, Hakk’a vuslatından sonra oğlu Sultân Veled ve diğer yakınları tarafından müesseseleştirilen Mevlevîlik, geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca etkili olmuş, oluşturduğu yüksek kültür ve sanatı ile toplumları derinden etkilemiştir. Bugün de dünyanın her yerinde bu yüksek kültürü ve sanatı tanıma ve tanıtma gayretinde olan pek çok insan vardır.

Mevlâna, ölümü “sevgiliye kavuşmak” olarak nitelendirir. Mevlevîler bu yüzden 17 Aralık gecesine “Şeb-i arûs” yani “düğün gecesi” derler. Her yıl 07-17 Aralık tarihlerinde Konya’da Hz. Mevlâna ile ilgili çeşitli anma programları yapılmakta ve dünyanın her yerinden Mevlâna âşıkları Konya’ya gelmektedir.

İlk kez 2004 yılında düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali önceleri Aralık ayındaki Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) kapsamında yer alırken, 2008 yılından beri Eylül ayında, kapanış gecesi 30 Eylül’e, yani Hz. Mevlâna’nın doğum gününe gelecek şekilde düzenlenmektedir. Bu uygulama ile Hz. Mevlâna’yı anma ve anlamaya yönelik yeni bir zaman dilimi oluşturulması hedeflenmekte, “Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali”nin dünyanın sayılı festivalleri arasına girmesi için yoğun gayret sarf edilmektedir.

Festival ile Hz. Mevlâna’nın sözle ifâdesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevâzû ve hoşgörüsüne lâyık bir anma programı hedeflenmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinden mistik müziklerin buluşma noktası hâline gelen “Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”, dünya mistik müziklerini tanıtmayı ve müziğin etkili gücü sayesinde dinler-medeniyetler arası diyaloğu en üst seviyede sağlamayı amaçlamaktadır.

Sanat Kurulu

A. Nevzat Dalkıran (Vali Yardımcısı)
Dr. Mustafa Çıpan (İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Mehmet Yünden (İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı)
Dr. Timuçin Çevikoğlu (Kültür Bakanlığı Sanatçısı, Festival Genel Sanat Yönetmeni)Dr. Sibel Karaman (Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi)

Program

Halka açık, ücretsiz konserler, hergün saat 21:00’da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu veya Semâ Salonunda yapılacaktır.
 
 
 22 Eylül Çarşamba
 İran
 Fars Klâsik Müziği
 Hossein Alizadeh & Hamavayan Ensemble
 
 
 23 Eylül Perşembe
 Bali / Endonezya
 Gamelan
 Gamelan Semara Ratih
 
 
 24 Eylül Cuma
 Tayvan
 Çin Geleneksel Müziği
 Soul to Formosa
 
 
 25 Eylül Cumartesi
 Tuva
 Tuva Geleneksel Müziği ve Kaylama
 Alash Ensemble
 
 
 26 Eylül Pazar
 Yunanistan
 Ortodoks Kilise Müziği
 Tropos Bizans Korosu
 
 
 27 Eylül Pazartesi
 Pakistan
 Qawwali
 Mehr Ali & Sher Ali Qawwal
 
 
 28 Eylül Salı
 Mali
 Kora
 Toumani Diabaté
 
 
 29 Eylül Çarşamba
 Hindistan
 Karnatik Müzik
 Nirmala Rajasekar
 
 
 30 Eylül Perşembe
 Türkiye
 Türk Tasavvuf Müziğinden Örnekler ve Semâ Töreni
 Kültür ve Turizm Bakanlığı
 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Topluluklar ve Festival için detaylı bilgi için www.mistikmuzikfest.com

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.