Türk Müziği Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçılarından Ufuk Yürüç’ün 21 Ocak 2011 tarihinde verdiği Türk Müziği Konseri video kaydı sitemize yüklenmiştir.

.

.


[dm]200[/dm]

21 Ocak 2010 KONSERİ   Ufuk YÜRÜÇ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Uşşak Şarkı

Beste: Subhi Ziyâ ÖZBEKKAN

Her şey bu zamân elinde nâçâr geçer

En geçmeyecek gönül geçer yâr geçer

Yalnız günübirlik çağırır bir kapıdan

Akşam kimi bitkin kimi nâçâr geçer

Harman yeri er geç dağılır bağ bozulur

Bülbülde nefes kalsa da gülzâr geçer

Uşşak Şarkı

Beste: Râkım ELKUTLU

Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi

Mâtemzede gönlümde hayat bir mezar şimdi

Ne ses var ne kahkaha her şey âh ü zâr şimdi

Nerde kaldı o âhû nerde lâlezâr şimdi

Uşşak Şarkı

Beste: Subhi Ziyâ ÖZBEKKAN

Gücendi biraz sözlerime münfail oldu

Gönlüm neye incindi deyince gözü doldu

Uçtu yüzünün penbeliği gül gibi soldu

Gönlün neye incindi deyince gözü doldu

Uşşak Şarkı

Beste: Sâdettin KAYNAK

Ne yaptım kendimi nasıl aldattım

Elimle rûhumu ateşe attım

Kırdım o ince kalbi

Gönlümü ele sattım

Çileli bülbül gibi

Dilimle derde çattım

Bin ıstırâb yarattım

Uşşak Türkü

Yemenimin oyası rengi de rengine

Kör olası annem vermedi beni

dengi de dengime

Rovolver  mi sıkayım kendi de kendime

Aksaraydan inişim mürver ağacı

Dökülür yaprağı kalır ağacı

Hanım sizde bulunur mu sevda ilacı

Hüseyni Şarkı

Beste: Yorgo BACANOS

Bir yaz gecesi çamlıca mehtâbına geldim

Billâh o gece sen iki mehtâba bedeldin

Aydan da güneşten de semâdan da güzeldin

Billâh o gece sen iki mehtâba bedeldin

Hüseyni Şarkı

Beste: Münir Nûrettin SELÇUK

Dumanlı başları göklere ermiş

Yedi renk üstüne hâreli dağlar

Yan yana yaslanmış elele vermiş

Ezelden ebede sıralı dağlar

Bağrımı yaslasam şu dağlar erir

Kayalar sussa da kaval söylenir

Sesim dağdan dağa yankılar verir

Nerde gönlümün meralı dağlar

Gurbet çağladıkça gözüm yaşında

Üfledim sazımı pınar başında

Bir çoban kızıyım sürü peşinde

Gönlümü rüzgâra vereli dağlar

Muhayyer Türkü

Beste: Sâdettin KAYNAK

Ay doğdu batmadı mı

Humar göz yatmadı mı

Seni yaradan Allah

Beni yaratmadı mı

Elmasta koku olmaz

Aşokta uyku olmaz

Seveceksen sev beni

Bu kadar korku olmaz

Çay taşı çakmak taşı

Yarin çatıktır kaşı

Çirkin ile bal yenmez

Güzel ile taş taşı

İKİNCİ BÖLÜM

 

Hicaz Şarkı

Beste: Lem’î ATLI

Sine-i sûzânıma âhım yeter

Pek perîşân oldum allâhım yeter

Ye’sime feryâd-ı cangâhım yeter

Pek perîşân oldum allâhım yeter

Hicaz Şarkı

Yesari Asım Arsoy

Bilmem neye bir bûseni sen çok görüyorsun

Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun

Hicrinle ben ağlar iken sen gülüyorsun

Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun

Hicaz Şarkı

Beste: Avni ANIL

Güfte: Fethi DİNÇER

Dolaşır dururum boş yere neden

Neş’e değil keder değil nedir bu

Söylerim gönlüme dinlemez neden

Emir değil recâ değil nedir bu

Hicaz Şarkı

Beste: Alâaddin YAVAŞÇA

Güfte: Fâruk Nâfiz ÇAMLIBEL

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok

Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok

Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok

Kürdilihicazkâr Şarkı

Beste: Cevdet ÇAĞLA

Güfte: Rüştü ŞARDAĞ

Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba

Kim onun artık o gül rûyine hayrân acaba

Yine yâdımda mıdır eski perîşân acaba

Kim onun artık o gül rûyine hayrân acaba

Kürdilihicazkâr Şarkı

Beste: Sâdi HOŞSES

Güfte: Nâhid Hilmi ÖZEREN

Geçti ömrün nev-bahârı bülbül olmuş neyleyim

Bahçeler hep lâle sünbül gülle dolmuş neyleyim

Zevk-i cânâ olmayınca bâde bolmuş neyleyim

Bahçeler hep lâle sünbül  gülle dolmuş neyleyim

Kürdilihicazkâr Şarkı

Beste: Salâhaddin PINAR

Güfte: Rıza Polat AKKOYUN

Yalancıdır hep aynalar

Gir kalbime gör kendini

Gerçek yüzün bir bende var

Gir kalbime gör kendini

Gâh güllerde gül nefesin

Gâh bülbülde şakrak sesin

Nere gitsem benimlesin

Gir kalbime gör kendini

Pınarlarda akış gibi

Halılarda nakış gibi

İlk sevgide bakış gibi

Gir kalbime gör kendini

Kürdilihicazkâr Şarkı

Beste: Salâhaddin PINAR

Sorma bana nâfile neler düşündüğümü

Söylemem tek söz bile çözemem o düğümü

Seviyordum belki de seni ben bir zamanlar

Uçtu uçtu gönüldeki deyiversem kim anlar

Gönülde kaybolanı ah ıstırâb duya duya

Ararım gözlerimde geçmişteki yalanı

Gerçekten doya doya söylemek isterim de

söyleyemem

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.