Su Gibi Aziz Nağmeler Konseri

“SU GİBİ AZÎZ NAĞMELER”

Su yaratıcının bir hediyesidir. Yaratılışın başlangıcıdır, tüm canlıların hayat sebebidir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm ‘de “Her şeye sudan hayat verdik” buyurur. Cennet mükâfatları içinde en çok tasvir edilen ferahlık vesilesidir “Cennet Irmakları”, (Kevser Havuzları). Peygambere selâmdır, övgüdür. Şükür vesilesidir hayata bağlayan. Nice aşkların ve âşıkların hararetinin ifâdesi olmuştur çöllerde sahralarda.

Su yalnızca iki elementin bir araya getirdiği bir nesne değil: varlığı, canlılığı, hayatı, temizliği, kutsallığı simgeler, iman için bir ön şarttır maddi temizlik ve tek temizleyicisi sudur. Acılarımız gözümüzden döktüğümüz birkaç damla su ile kendini ifâde eder, ya da sevinçlerimiz. İçimizdeki coşkun heyecanları şelâlelere akarsulara benzeterek ifâde ederiz edebiyat ve mûsikîmizde. Hayâtın, dünyanın ve vücûdun üçte biridir su. Ancak suya yüklenilen anlam sadece bundan ibaret de değildir. O bir kültürdür, bir medeniyettir.

İstanbul’un çok önemli yerlerinde bulunan su kemerleri, sarnıçları ve “suyun şehre dağıtıldığı yer” anlamına gelen “Taksim “, bir semt adı olarak ecdadımızın bize bıraktığı önemli miraslarındandır. Yine Anadolu kültüründe su ikram eden bir kimseye teşekkür yanında “su gibi aziz ol” denir.

Suyun taşıdığı bu kutsal anlamları şiirlerinde ve nağmelerinde taşıyan eserlerden oluşan bir program takdim ediyoruz.

 

Ahmet Şahin : Ney – Ses

Mehmet Kemiksiz : Ses

Özer Özel : Tanbur

Fâtih Zülfikar : Bendir

Ali Tan : Ney

 

Tarih: 30 Nisan 2011 Cumartesi Saat 16:00

Yer: Kubbealtı Akademisi – Köprülü Mehmet Paşa Medresesi / Çemberlitaş

PROGRAM

Ney ve Tanbur Taksimi

1. Ferahfeza Peşrev

Beste: İsmail Dede Efendi

2. Ferahfeza Kâr “Kasr-ı cennet, havz-ı Kevser, âb-ı hay”

Beste: İsmail Dede Efendi

3. Ferahfeza Son Peşrev, Son Yürük Semaî

Beste: İsmail Dede Efendi

Ney Taksimi

4. “Sol cennetin ırmakları”

Güfte: Yunus Emre Hz.

5. “Su Kasidesi”

Güfte: Fuzûlî

Tanbur Taksimi

6. “Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi”

Beste: Sadeddın Kaynak

7. “Bahr-i umman dürrivem, verim mekânım kandedir

Güfte: Eşrefoğlu Rûmî

8. “Su Kasidesi”

Güfte: Fuzûlî

9. “Aşık-ı yezdân Suda semekler”

Güfte: Eşrefoğlu Rûmî Hz. (1769-1848)

10.”Sâh-ı Merdân’ın avazı”

Güfte: Pır Sultan Abdal

11. “Muhayyer Tekke Semaîsi”

.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.