Müzik Yalnız Ses Değildir

Müzik denildiğinde aklımıza hemen seslerin oluşturduğu kompozisyon gelir. Müziğin ses, sessizlik, insan, enstrüman vd. unsurlardan oluştuğunu unutmamalıyız. Müzik doğal olan ve olmayan tüm unsurları içinde barındırır. Son noktada müzik bir resim gibi somut olarak karşımızda durmaz. Resim tual ile bizim görselliğimize hitap eder. Müzik dinleme anında vardır. İcra bittiği an kulağımızdan, gözümüzden silinir gider. Sadece bizde bıraktığı etki, izlenim kalır.

Müziğin kalıcılığı teknoloji kanalı ile sağlanmış ve kayıt yapılarak tekrar tekrar aynı eserleri dinleme olanağına ulaşmış durumdayız. Biz müzisyenler için kayıt konusu dışında müziğin yazılması da önemlidir. Her eser nota kanalıyla bir görsellik ifade eder. Dinleyici, müzisyen müziğin icra anında notasını da takip ederek aynı zamanda yazınsal kodu çözme işini yapar. Nota seslerin yapay olarak üretilmiş dilidir. Bu dili öğrenmek zor olmasa da bir çaba gerektirir. Nota okumanın, müzik konusunda birikime sahip olmanın en önemli yanı, ileriki müzikal ortamın gelişmesine katkı sağlamasıdır. Müzikal kültür müziğin gelişmesini sağlarken, aynı zamanda müzisyenin yaşam alanını oluşturur.

Müzikal kültürün yazınsal boyutu iki yönelimlidir. Birincisi seslerin notaya aktarımı, yani nota yayıncılığı. Diğeri ise müziğin entelektüel yanına yönelik bilimsel, müzikolojik, kültürel yayıncılık.

Nota yayıncılığı yüzyıllardır devam eden önemli bir uğraştır. Bu alanda batı belirli bir yol katetmiştir. Bizde durum diğer alanlarda olduğu gibi hala sorunludur. Birçok nota yayınevi kurulmakta ve kapanmaktadır. Dileğimiz bu alanın gelişmesi ve kalıcı olmasıdır. En son kurulanlardan birisi de Sun Yayınevi’dir. Yayınevi Ankara’da kurulmuş ve bir boşluğu doldurmuştur. Yayınevi Hocamız Muammer Sun’un çalışmalarını müzisyenlere kazandırmıştır. Ayrıca yayın programından gördüğümüz kadarı ile tek boyutlu bir yayıncılık anlayışının ötesinde çalışmayı hedeflemektedir. Solfej 1-2, Tonal Diziler ve Kadanslar, Türk Müziği Makam Dizileri yayınlardan bazıları. Müziğin, müzikolojinin hala ne olup olmadığının tartışıl(ma)dığı bir ortamda müzik yayıncılığına gereksinimimizin olduğunu sanırım daha uzun yıllar anlayamayacağız.

Unutmayalım ki yayınlar okunarak tüketilir. Müzik ise dinleyerek…

Vural YILDIRIM

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.