Kutlu Doğum Özel Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun, 12 Nisan 2010 tarihinde Ankara’da Resim ve Heykel Müzesinde icra etmiş olduğu “Kutlu Doğum Özel Konseri ve Sûz-i Dil Mevlevi Ayini Şerifi” programı ses kayıtları sitemize yüklenmiştir.

Trt Müzik kanalından da canlı yayınlanan programın ses kayıtlarını sitemizde yayınlamamıza izin veren Topluluk yönetimine teşekkür ederiz.

Ankara1x

Ankara2x

Ankara3x

Ankara4x

Ankara5x

KUTLU DOĞUM ÖZEL KONSERİ

 

 

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR

 

 

Saz Sanatçıları:

 

Yusuf KAYYA Ney

Kagan Ulaş Tanbur

M. Celâleddin AKSOY Kanun

Mehmet UÇAK Ud

M. Şükrü FIRAT Ney

Ahmet Safa MIZRAK Ney

Tikel Akın ÖZKÖK Violonsel

Emre APAYDIN Kemençe

Mehmert ÖZTORUN Kudüm

Suat ORHAN Bendir

 

Ses Sanatçıları:

 

Ahmet ÇALIŞIR

Ahmet UNCU

Ali KALAYCI

Enver ÖZEL

H.Alb ÖZEL

H. Alparslan TABAK

M. Ali TÜRKOĞLU

Ömer Faruk BELVİRANLI

Sezai ÜNAL

Ufuk YÜRÜÇ

Vedat TÜZÜN

 

Sunucu: Ali BEKTAŞ

1. Bölüm

 

 

1.Ney Taksimi

M Şükrü Fırat

 

 

 

2.Nâyî Osman Dede’nin Mîrâciye’si (Segâh Bahri)

Solist: Ufuk Yürüç

 

 

 

3.Tanbur Taksimi

Kagan Ulaş

 

 

 

4.Tahir Tesbih

Ali Ufkî Bey

 

 

 

Allahümme yâ celîl yâ cebbâr

Yâ allah yâ celîl yâ cebbâr

Bihamdike yâ azîz yâ gaffâr

Yâ allah ya azîz yâ cebbâr

Cenâbeke yâ allah nercü afvek yâ allah

Yâ ma’şûkal-âşıkîn yâ matlûb et-tâlibîn

Yâ mabûb el-ârifîn yâ mücîb es-sâilîn

Iğfir lenâ verhamnâ yâ emân el-hâifîn

 

 

 

Solist: Ahmet Çalışır

 

 

 

5.Tahir İlahi

Beste: Zeki Arif Ataergin

Güfte: Kirâmeddin Efendi

 

 

 

Ben nâr-ı aşka hoş yane geldim

Aklı yitirdim dîvâne geldim

Tevhîd kokusun aldım ezelden

İnledi gönlüm mestâne geldim

 

 

 

Solist: Ömer Faruk Belviranlı

 

 

 

6.Muhayyer İlahi

Beste: Hammâmîzâde İşmâil Dede

Güfte: Eşrefzâde Rûmî

 

 

 

Düşeli bu aşkın cânım eline

Beni düşürdü bu halkın diline

İsmi resmi eşrefzâde rûmînin

Kül olub savruldu aşkın yeline

 

 

 

Solist: Ufuk Yürüç

 

 

 

7.Muhayyer İlâhi

Beste: Sebilci Hüseyin Efendi

 

 

 

Allah emrin tutalım

Gel zikredelim hakkı

Rızasına varalım

Gel zikredelim hakkı

 

 

 

ZİKİR TERTİBİ

1.Müşterek Taksim

 

 

2.Hicaz Şugül

Hafız Ahmet Irsoy

 

 

 

Teaşşaktü bienvâri cemâlik

Dehaltü yâ resûlallah cenâhek

Feyercü nâzim ül-ahkar visâlek

Dahîlek yâ resûlallah dahîlek

Sellim sellim yâ selâm

 

 

 

3.Hicaz İlahi

Güfte: Hz. Kuddûsî

 

 

 

Ey rahmeti bol pâdişah

Cürmüm ile geldim sana

Ben işledim hadsiz günah

İsyân ile geldim sana

 

 

 

4.Hicaz İlahi

Beste: Sebilci Hüseyin Efendi

Güfte: Sultan II. Mustafa

 

 

 

Ey hâliku ey lâyezal

Yâ vâhidü yâ zelcelâl

Ey pâdişeh-i bî zevâl

Yessir lenâ hayral ümûr

 

 

 

5.Hicaz İlahi

Güfte: Hz. Kuddûsî

 

 

 

Mest ü hayrânım

Zâr ü giryânım

Her dem lisânım

Hû demek ister

 

 

 

6.Hicaz İlahi

Güfte: Hz. Hüdâî

 

 

 

Buyruğun tut rahmânın

Tevhîde gel tevhîde

Tazelensin îmânın

Tevhîde gel tevhîde

 

 

 

7.Kasîde

Solist: Ahmet Çalışır

 

 

 

8.Hicaz İlahi

Beste: Hammâmîzade İsmail Dede

Güfte: Yunus Emre

 

 

 

Gelin gidelim allah yoluna

Feryâd edelim allah yoluna

Bir yılı bir gün gelecek ol gün

Süregel yüzün allah yoluna

 

 

 

 

9.Hicaz Nefes

Güfte: Yunus Emre

 

 

 

Şehidlerin serçeşmesi

Hasan ile hüseyindir

Evliyânın gözü yaşı

Hasan ile Hüseyindir

 

 

 

10.Hicaz İlahi

Beste: Ahmet Hatipoğlu

Güfte: Yunus Emre

 

 

 

Ben bu yolu bilmez idim

Aşk gönlüme düştü gider

Aşk elinden dertli yürek

Kaynayuben taştı gider

 

 

 

11.Hicaz Şugül

Beste: Zekâi Dede

Güfte: Seyyid Ahmed Bedevî

 

 

 

Şeribtü bi ke’s il-ünsi

Min tîbi hamreti

Ya sâkin Tanta

Yâ seyyid ahmed

Yâ hû yâ bedevî

 

 

 

2. Bölüm

 

M. Zekâi Dede’nin Sûz-i Dil Mevlevî Ayin-i ve Sema Töreni

 

 

[dm]182[/dm]
[dm]183[/dm]

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.