KADEM Mûsikî ve Edebiyat Dergisi

 

Türk kültürünü incelemek, kültür değerlerimizi yaşatmak ve bunları gelecek nesillere aktaracak şekilde çalışmalar yapmak, düşünceyi geliştirmek, kültür, eğitim ve mûsikî alanında akademik araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmek;  amacı ile kurulan  AKDEM derneğinin 3 ayda bir yayınlanan yayın organı KADEM’in Bahar sayısı yayınlandı.

 https://www.kadem.org

 

AKDEM – Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği Adına İmtiyaz Sahibi

Dr. Fahrünnisa BİLECİK

Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürleri

Dr. Nevnihal BAYAR 

Yüce GÜMÜŞ

YAYIN KURULU

Kemâl Yurdakul AREN (Edebiyat)

Prof. Rûhi AYANGİL (Mûsikî)

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN (Mûsikî)

Dr. Nevnihal BAYAR (Dil)

Dr. Fahrünnisa BİLECİK (Dil)

Yard. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK (Sanat Tarihi)

Prof. Dr. Osman BİLEN (Felsefe)

Prof. Erol DERAN (Mûsikî)

Yüce GÜMÜŞ (Mûsikî)

Niyâzî KÜLAHLI (Mîmârî)

Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL (Edebiyat)

Prof. Dr. Baha TANMAN (Sanat Tarihi)

Dr. Murat Sâlim TOKAÇ (Mûsikî)

Prof. Mutlu TORUN (Mûsikî)

Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN (Gelenekli Sanatlar)

Seval YARDIM (Edebiyat)

Prof. Dr. Baha Tanman (Sanat Tarihi)

EDİTÖRLERDEN…

Ülkemizin mecmua yayıncılığı tarihine baktığımızda, mûsikî konulu, özellikle de Türk Mûsikîsi’ni kendine alan edinmiş mecmuaların azlığı ile karşılaşmaktayız. Zaman içerisinde zaten az sayıda olan bu süreli yayınlar, çeşitli sebepler neticesinde piyasadan kalkmış ve daha hiçbir meselesi tam mânâsıyla halledilmemiş olan Türk Mûsikîsi’nin bir kanadı daha kırılmıştır.

Halkımızın birçok geleneksel sanatımıza olan yanlış bakış açısı, bu anlayışın mûsikî sahasında da boy göstermesi ve bunlar da yetmiyormuş gibi dış devletlerin, yüzyıllar boyunca Türk Milleti’nin yüksek estetik gücüyle zirveye çıkardığı makam, form ve saz türlerimiz gibi mûsikî kimliğimizi oluşturan temel hususları kendilerine mâl etme çabaları, bu konuda bize üzerimize düşen vazifeyi yapmak için harakete geçme iştiyâkı vermiştir.

Bilindiği üzere dil, edebiyat, din, mûsikî, târih ve sanat bir milleti ayakta tutan yapı taşlarıdır. Asırlar boyunca el ele, omuz omuza birlikte yaşayan bu güzelim kültür miraslarından mahrum bir toplum da geçmişin sarı sayfalarına gömülmeye mahkûmdur.

Her geçen gün millî ve mânevî değerlerimizin azaldığı, yıpratıldığı, yozlaştırıldığı hatta yok edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bizler bu yanlış gidişâta bir nebze engel olabilmek adına, uzun zamandır fikrimizi kuşatan bir mûsikî-edebiyat mecmuası çıkartma isteğimiz için yapmış olduğumuz çalışmaları nihâyetlendirmiş bulunuyoruz. Amacımız, mütevâzı ölçülerde de olsa istikrarlı bir şekilde ilerlemek ve ömürleri boyunca bu tür hizmetleri aksatmadan, bihakkın yerine getiren cemiyetimizin merhum büyüklerine lâyık olabilmektir.

“KADEM Mûsikî ve Edebiyat Dergisi”nin, kültürümüzün her sahasında yürek yanığı olan insanlara bir umut ışığı olacağı inancındayız. Allah, bu yolda hizmet ve gayret kemerini kuşanan bütün dostların yardımcısı olsun. Dergimiz, derginiz kademli, uğurlu olsun inşaallah.. 

*          *          *

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.