KADEM Mûsikî ve Edebiyat Dergisi

Türk kültürünü incelemek, kültür değerlerimizi yaşatmak ve bunları gelecek nesillere aktaracak şekilde çalışmalar yapmak, düşünceyi geliştirmek, kültür, eğitim ve mûsikî alanında akademik araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmek;  amacı ile kurulan  AKDEM derneğinin 3 ayda bir yayınlanan yayın organı KADEM’in 8. sayısı yayınlandı.

.

.

 https://www.kadem.org

.

Değerli Okuyucularımız;

Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi 8. (Yaz) Sayısı ile sizlere merhaba demenin mutluluğunu yaşıyor. İkinci yılı sizlerin ilgisi ile geride bırakırken yine beğenerek okuyacağınıza inandığımız bir içerik ile karşınızdayız. Bu sayımızda unutmadığımız isimleri, unutturmamak adına çalışmalarda bulunduk.

Kültür dünyamızın mihenk taşlarından biri olan Itrî’yi “Bayram Tekbîr’i ile ilâhi bir vecd içinde nağmelerden bir çift kanat olarak dalga dalga semâya yükselen, “Salât-ı Ümmiye”siyle minarelerden kandil kandil yere yağan, “Na’t-ı Mevlânâ”sıyla Mevlânâ misâli aşkla dolan Itrî, milletimizin gönlünde bugün de yaşamaktadır. O, besteleriyle, Allah’a önce ellerimizi, sonra da gönül ve ruh dünyamızın kapılarını açmış olan bir gönül eridir…” diyerek ve Urfalı Yusuf Nâbî’yi de “Sakın terk-i edeb- den kûy-ı mahbûb-ı Hüdâdır bu, / Nazargâh-ı ilâhîdir makãm-ı Mustafâdır bu…” beyitlerini tekrar ederek yeniden idrak ettik.

Hazreti Peygamber’den Ken’ân Rifâî’ye, Rakım Elkutlu’dan Zekâi Dede’ye, Ömer Tuğrul İnançer, Şükrü Tunar, Alâeddin Yavaşça, Cinuçen Tanrıkorur, Rikkat Kunt, Dr. Cemil Özbal, Sâlih Bilgin ve daha nice isim ve yazılar Kadem Dergisi’nin bu sayısında sizlerle…

7 Temmuz tarihinin sene-i devriyeleri olması sebebiyle büyük mutasavvıf Ken’ân Rifâî Büyükaksoy’u hürmetle yâd ediyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.

İyi okumalar.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.