KADEM Mûsikî ve Edebiyat Dergisi

Türk kültürünü incelemek, kültür değerlerimizi yaşatmak ve bunları gelecek nesillere aktaracak şekilde çalışmalar yapmak, düşünceyi geliştirmek, kültür, eğitim ve mûsikî alanında akademik araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmek;  amacı ile kurulan  AKDEM derneğinin 3 ayda bir yayınlanan yayın organı KADEM’in Kış sayısı yayınlandı.

.

.

 https://www.kadem.org

.

Değerli okurlarımız;

Öncelikle sizlerle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. 6 Kasım 2011’in, Dergimizin isim ve fikir annesi olan muhterem İlhan Ayverdi Hanımefendi’nin vefatlarının ikinci sene-i devriyeleri olması müna^sebetiyle, Kadem ekibi olarak bizler, aziz büyüğümüz için bir hatıra kitabı neşredeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Kendilerini hürmet ve minnetle yâd ediyoruz. Himmetleri hâzır olsun…

Bu tür edebiyat ve özellikle de branşlaşmış mûsikî dergileri maalesef bizim kültür hayatımızda uzun soluklu değil. Geçen zaman içerisinde ömürleri, neredeyse bir soluk alıp vermek kadar kısa. Dolayısıyla idealizm ile yola çıkmak ne kadar güzelse o ideali aynı çizgi ve kalitede devam ettirmek de o denli önem arz etmektedir. Bu sebeple başta dergi ekibinin, hocalarımızın, dostlarımızın, akademisyenlerin, bütün sanat branşlarında çalışan câmianın, kültürün her alanına hizmet eden dostların o heyecanı hissetmesi gerekir. Toplum hayatı açısından bu duruma sahip çıkılması kültürel bir sorumluluk ve aslına bakılacak olursa bir zorunluluktur. Uzun soluklu bir zemine dayandırıldığına inandığımız Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi’nin kültür hayatımıza hayırlı olmasını diler, ne tam bir akademik çizgi ne de fazla magazinel bir seviyeye başvurmayacağına inandığımız derginin, okuyucuların zihninde “Ben burada neler yapabilirim?” fikrini akıllarına getirebilecek bir etki yaratmasını umarım.” (Dr. Murat Sâlim TOKAÇ)

Geçtiğimiz yıl yayın hayatımıza başladığımızda, kültür dünyasından aldığımız bu ve buna benzer birçok güzel temenni ile yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz nokta bu beklentilerin büyük bir kısmını gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Fakat her zaman daha iyisini yapmak gayretinden geri durmayacak olan Kadem Dergisi bu sayısıyla birlikte yeni bir yılın kapılarını aralıyor. Eğer araladığımız kapıdan içeri bakacak olursanız, pek çok yenilikle karşı karşıya kalacaksınız.

Bu sayımızdan îtibaren Kadem Mûsikî ve Edebiyat Dergisi seksen sayfalık yeni hacmi ile karşınızda olacak. Birbirinden kıymetli yazar ve yazılarımıza bu sayıdan îtibaren bir başka kıymet daha ilâve oluyor. Türkiye’de Ney sazına büyük hizmetleri geçmiş Sâlih Bilgin birikimlerini bundan sonra “Ney Dersleri” başlığı altında Kadem Dergisi’nde ilgililere sunacak. Bu türden dersler geçmişin önemli mûsikî dergilerinde de okuyuculara sunulmuştu. Yazılarımızda her zaman belirttiğimiz gibi geçmişten ve geleneklerimizden aldığımız değerlerin yaşatıcısı olmaya aday olmuş dergimizde, bu ve benzer daha pek çok detay bu yeni sayımızdan îtibaren sizlerle olacak.

Sâmiha Ayverdi’den, Âşık Veysel’den, Doğan Ergin’den, Mutlu Torun’dan bahsettiğimiz, “Satır Aralarından” ve “İlkler” köşeleriyle hafıza tazelettiğimiz, İnsânî ve kültürel değerlerimizle alâkalı yazılarımızla farkındalık sağlamayı amaçladığımız bir sayımıza daha hoş geldiniz.

Bu Sayıda:

• Samiha Ayverdi’yi İdrak …
Prof. Dr. Ali YARDIM

• İlhan Ayverdi’den Gençlere
Yard. Doç. Dr. Fahrunnisa BİLECİK

• Âşık Veysel Hikmetli Bir Şiiri Üzerine III
Dr. Savaş Ş. BARKÇİN

• Filibe Mevlevihânesi
Yard. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK

• Evliya Çelebi Dönemi Türk Musikisi 
Dr. Murat S. TOKAÇ

• Bir Kültürün Işığında Dost Eli
Gülmisal GÜRSOY

• Sema ve Semah’ın XIII yüzyıl Öncesi Temelleri
Yard. Doç. Dr. Cenk Güray

• Ezân-ı Mehammedî
Yüce GÜMÜŞ

• Sabri İbrahim Alagöz’ün Şiirlerinde Göç
Yard. Doç. Dr. Ünal ŞENEL

• Tülin KORMAN: “Meşk Sistemi Olmadan Bugün Nasıl Müzik Yapılıyor? Anlamıyorum…”
Röportaj: Nebahat KONU YILMAZ

• İcra-Nota Farklılığı
Mutlu TORUN

• Kûşe-i Destâr
Sultan Divâni
Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.