ITRÎ’DE NÂBÎ SEVGİSİ VE BİR NAZÎRE

ITRÎ’DE NÂBÎ SEVGİSİ VE BİR NAZÎRE   Klâsik Türk müziğinin en büyük bestekârlarından biri olan Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (öl.1712), aynı zamanda değerli bir şair ve hattat olarak da edebiyat ve sanat dünyamızda yerini almıştır. XVII. yüzyılın ünlü tezkire yazarı Sâlim Efendi’nin deyişiyle “Şiir gülistanının güzel ötüşlü bir bülbülü olan ve şairler arasında epeyce şöhreti bulunan” Itrî’nin müretteb ...

Yazının Devamı

MEVLEVİ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER

MEVLEVİ AYİNLERİNDE SULTAN VELED’DEN ALINAN ŞİİRLER* Dr.Yakup Şafak             Mevlevî âyinleri, ilhamını büyük mutasavvıf ve gönül insanı, ilâhi aşkın sembolü, ölümsüz ruh ve hamle adamı Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatından ve düşüncelerinden alan sanatkârlarca bestelenmiş, Türk mûsikîsinin en görkemli, en sanatlı eserleridir.             Bu ince ruhlu insanlar kendilerini, Hz. Pîr yolunda yok bilmişl ...

Yazının Devamı

ÂYÎN-İ ŞERİFLERİN GÜFTE ÖZELLİKLERİ [2]

  ÂYÎN-İ ŞERİFLERİN   GÜFTE   ÖZELLİKLERİ [2] (NAZIM ŞEKİLLERİ VE VEZİNLER) Dr. Yakup Şafak   Mevlevi âyinlerinde güfteler, genel olarak, gazellerden alınan beyitlerle rubailerden müteşekkildir. Gazellerden ekseriyetle 2-3 beyit alınmıştır ve ilk beyitler, hemen daima mısraları kafiyeli olan matla beyitleridir. Mesnevî-i Şerîf’ten başka, mesnevi nazım şekliyle yazılmış beyitler azdır; terci-i bend, kıta gib ...

Yazının Devamı

Âyin-i Şeriflerin Güfte Özellikleri (1)

Mevlevî âyinleri, ilhamını büyük mutasavvıf ve gönül insanı, ilâhi aşkın sembolü, ölümsüz ruh ve hamle adamı Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin hayatından ve düşüncelerinden alan sanatkârlarca bestelenmiş, Türk mûsikîsinin en görkemli, en sanatlı eserleridir. Bu ince ruhlu insanlar kendilerini, Hz. Pîr yolunda yok bilmişler; ruhlarındaki kelimelere sığmaz heyecanları, coşkuları, ümitleri, sevinçleri, insanoğlunu ...

Yazının Devamı

Dede Efendi’nin Kayıp Isfahan Âyini Güftesi

Dahi bestekârımız İsmail Dede Efendi’nin besteleri mevcut olan yedi âyîninden başka Isfahan makamında da bir âyin-i şerîf bestelediği bilinir. Mevlâna Müzesindeki bir âyin mecmuasında bulunan kayda göre bu âyin, 1252 Ramazan’ında tamamlanıp ilk olarak aynı yılın 25 Şevval’inde (2 Şubat 1837) Yenikapı Mevlevihanesi’nde okunmuştur.(1) Dede Efendi’nin Isfahan âyini konusunda fazla bilgiye sahip değiliz. Bazı k ...

Yazının Devamı

© 2013 - Mutriban.com, bir Semazen Yayın Grubu sitesidir. - Powered By Wordpress,

Scroll to top