Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi Şubat Sayısı yayınlandı.

Mevlevî miras ve geleneğini korumak, tanıtmak niyetiyle Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.Mevlevî miras ve geleneğini korumak, tanıtmak niyetiyle, Mevlevi âdâb ve erkânından, mûsikî geleneğine, Mesnevi derslerinden,  Mevleviyye’de hizmet görmüş değerli şahsiyetler’e kadar gibi birçok konuyu içeren Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisinin ikinci sayısı yayınlandı.

Halis niyetle (belki haddimizi aşarak) giriştiğimiz bu yayın faaliyeti için Allah’ın iznini ve yardımını talep ederiz, faydalı ve hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

Âsitâne Mevlevi Kültür Dergisi – Şubat

İçindekiler

Celâleddin Bâkır Çelebi – Mevlâna ve Ahlak

Prof. Dr. Süleyman Uludağ – Mevlâna’nın İbadet ve Ahlâk anlayışı

Mevlevî Şahsiyetler – Mehmed Said Hemdem Çelebi

Ö. Tuğrul İnançer’den – Sohbetler Güzel ve Çirkin

Semih Ceyhan – Bir Mukabele Üç Devir – Mevlevî Yolu

C. Berberoğlu – Yün, Keçe, Sikke ve Derviş

Ayin Bestekârları – Buhûrî-zade Mustafa Itrî Dede Efendi

Naât-ı Mevlâna Ve Itrî’ye Dair

Mevlevî Ayinlerinden – Segah Mevlevî Ayin-i Şerifi

Mevlevî Ayininde Manevî İşaretler -II

Adab ve Erkân – Nezr-i Mevlâna

Tahiru’l Mevlevi’den – Mesnevî Dersleri -II

Anma – Abdülbâki Baykara Efendi

Mesnevî’den Hikayeler – Haddi Aşmak

Sanat – Mevlevilikte Sanat

Mevlevihâneler – Kütahya Mevlevîhânesi

Mutriban – Ney

Mûsikimizden – Mustear İlahi

Mûsikişinaslar – Zekai Dede-zade Ahmet Irsoy

Ali Işık – Mevlevî Mektupları 2

Tanıtım – Mevlevî Evrâd-ı Şerifesi

Mevlevî Tarihinde Şubat

Geçen Ay Ne Oldu

Mevlevîlikle İlgili Sorulanlar

736. Vuslat Yıldönümü Resim Albümü

https://www.asitanedergisi.com/

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.