9. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

9. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Rüzgârlarında ney sesi işitilen, yapraklarında gül kokusu hissedilen, zaman ve mekânın derde derman, gönle sultan Hz. Mevlâna ile dolduğu, mistikliğin dağa taşa sindiği kadîm şehir Konya’da 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin 9.’su 22-30 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacak. Yeşil Kubbe’nin huzur veren gölgesinde dünya halklarının mistik müziklerinin sergileneceği Festivalin ücretsiz, halka açık konserleri Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Konya, dünyanın Küçük Asya diye de tanıdığı Anadolu’nun tam ortasında yer alan ve tarihi prehistorik çağlara kadar uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bugünkü şehir, zengin geçmişinin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi gibidir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik, Osmanlı Cihân Devleti’ne şehzâde şehirliği yapan Konya, aynı zamanda İslâm Medeniyetinin hakkıyla temsil edildiği Mevlevîliğin de merkezidir.

Konya’yı dünyaya tanıtan, XIII. yüzyılda Konya’da yaşayan ve türbesi Konya’da bulunan büyük Türk mutasavvıf ve şâiri Mevlâna Celâleddîn Rûmî (30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273)’dir. Mevlâna, âlimlerle dolu bir âilenin çocuğu olarak bugün Afganistan topraklarında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Erken yaşlardan itibaren çok iyi eğitim görmüş, çocuk yaşlarında iken başlayan uzun bir göç yolculuğu sonunda ailesi ile birlikte Anadolu’ya gelmiş, önce Karaman’a daha sonra da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd’ın ısrarlı davetleri üzerine 3 Mayıs 1228’de Konya’ya yerleşmiştir.

Babasının vefâtı üzerine onun yerine medresede ders okutan Hz. Mevlâna, 1244 yılında Konya’ya gelen ve 1247 yılında ansızın kaybolan Şems-i Tebrîzî adlı efsânevî velînin yüksek tesiriyle şiirler söyleyen, semâ eden, ilâhî aşkın ateşiyle pişerek olgunlaşan büyük bir Hak âşıkı, kâmil bir velî hâline gelmiştir. Bu dönemden itibaren kaleme alınan eserleri bugün tüm dünyada her gün artan bir ilgiyle okunmaktadır.

Hz. Mevlâna tarafından temelleri atılan, Hakk’a vuslatından sonra oğlu Sultân Veled ve diğer yakınları tarafından müesseseleştirilen Mevlevîlik, geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca etkili olmuş, oluşturduğu yüksek kültür ve sanatı ile toplumları derinden etkilemiştir. Bugün de dünyanın her yerinde bu yüksek kültürü ve sanatı tanıma ve tanıtma gayretinde olan pek çok insan vardır.

Mevlâna, ölümü “sevgiliye kavuşmak” olarak nitelendirir. Mevlevîler bu yüzden 17 Aralık gecesine “Şeb-i arûs” yani “düğün gecesi” derler. Her yıl 07-17 Aralık tarihlerinde Konya’da Hz. Mevlâna ile ilgili çeşitli anma programları yapılmakta ve dünyanın her yerinden Mevlâna âşıkları Konya’ya gelmektedir.

İlk kez 2004 yılında düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali önceleri Aralık ayındaki Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) kapsamında yer alırken, 2008 yılından beri Eylül ayında, kapanış gecesi 30 Eylül’e, yani Hz. Mevlâna’nın doğum gününe gelecek şekilde düzenlenmektedir. Bu uygulama ile Hz. Mevlâna’yı anma ve anlamaya yönelik yeni bir zaman dilimi oluşturulması hedeflenmektedir.

“Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”, bugün dünyanın mistik ve geleneksel müzikler alanındaki en saygın festivallerinden biri olarak gösterilmektedir. Festival ile Hz. Mevlâna’nın sözle ifâdesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevâzû ve hoşgörüsüne lâyık bir anma programı hedeflenmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinden mistik müziklerin buluşma noktası hâline gelen “Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”, tüm dünyada izlenirliği her geçen gün artan mistik müzikleri tanıtmayı ve müziğin etkili gücü sayesinde toplumlararası etkileşimi arttırmayı amaçlamaktadır.

Düzenleme Kurulu

Dr. Sefa Çetin (Vali Yardımcısı)
Dr. Mustafa Çıpan (İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Mehmet Yünden (İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı)
Dr. Timuçin Çevikoğlu (Kültür Bakanlığı Sanatçısı, Festival Genel Sanat Yönetmeni)
Dr. Sibel Karaman (Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi)

Program

Halka açık, ücretsiz konserler, hergün saat 21:00’da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu veya Semâ Salonunda yapılacaktır.


22 Eylül Cumartesi
İran
Horasan Tasavvuf Müziği
Sima Bina


23 Eylül Pazar
Bulgaristan
Bulgar Mistik Müzikleri
Le Mystere des Voix Bulgares


24 Eylül Pazartesi
Afganistan
Afgan Klâsik Müziği
Üstad Ghulam Hussain


25 Eylül Salı
Çek Cumhuriyeti
Gregoryen İlâhîler
Schola Gregoriana Pragensis


26 Eylül Çarşamba
Moritanya
İggawin
Coumbane mint Ely Warakane


27 Eylül Perşembe
Çin
Uygur Mugam Müziği
Sanubar Topluluğu


28 Eylül Cuma
Gürcistan
Çeçen Tasavvuf Müziği
Aznaş Topluluğu


29 Eylül Cumartesi
Hindistan
Baul Müziği
Purna Das Baul


30 Eylül Perşembe
Türkiye
Türk Tasavvuf Müziğinden Örnekler ve Semâ Töreni
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu


HZ. MEVLÂNA’NIN DOĞUMUNUN 805. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

PANEL

25 Eylül 2012 Salı – 14.00


Alâaddin Keykubat Kampüsü
Süleyman Demirel Kültür Merkezi Malazgirt Salonu

Aşkın Sadâsında Nâbî ve Itrî

Moderatör
Prof. Dr. Bülent Behlül Altunkeser

Panelistler

Niyazi Sayın
Prof. Dr. Rûhi Ayangil
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
…….

SERGİLER

22-30 Eylül 2012


MEVLÂNA KÜLTÜR MERKEZİ
SERGİ SALONU

Konya Valiliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması Sergisi

……..


KTO Karatay Üniversitesi

Dünya Ressamlarından Konya ve Mevlâna Yağlıboya Karma Resim Sergisi

…….

Erdoğan SEÇİL
Semazenler ve Mevlevîler
Yağlıboya Resim Sergisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.