8.Konya Mistik Müzik Festivali

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tertip edilen “8. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” 22-30 Eylül tarihlerinde Konya’da yapılacak.

 

8.Konya Mistik Müzik Festivali
22-30 Eylül 2011

Rüzgârlarında ney sesi işitilen, yapraklarında gül kokusu hissedilen, zaman ve mekânın derde derman, gönle sultan Hz. Mevlâna ile dolduğu, mistikliğin dağa taşa sindiği kadîm şehir Konya’da 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin sekizincisi 22-30 Eylül 2011 tarihlerinde yapılacak. Yeşil Kubbe’nin huzur veren gölgesinde dünya halklarının mistik müziklerinin sergileneceği Festivalin ücretsiz, halka açık konserleri Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Konya, dünyanın Küçük Asya diye de tanıdığı Anadolu’nun tam ortasında yer alan ve tarihi prehistorik çağlara kadar uzanan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bugünkü şehir, zengin geçmişinin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi gibidir. Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik, Osmanlı Cihân Devleti’ne şehzâde şehirliği yapan Konya, aynı zamanda İslâm Medeniyetinin hakkıyla temsil edildiği Mevlevîliğin de merkezidir.

Konya’yı dünyaya tanıtan, XIII. yüzyılda Konya’da yaşayan ve türbesi Konya’da bulunan büyük Türk mutasavvıf ve şâiri Mevlâna Celâleddîn Rûmî (30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273)’dir. Mevlâna, âlimlerle dolu bir âilenin çocuğu olarak bugün Afganistan topraklarında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Erken yaşlardan itibaren çok iyi eğitim görmüş, çocuk yaşlarında iken başlayan uzun bir göç yolculuğu sonunda ailesi ile birlikte Anadolu’ya gelmiş, önce Karaman’a daha sonra da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd’ın ısrarlı davetleri üzerine 3 Mayıs 1228’de Konya’ya yerleşmiştir.

Babasının vefâtı üzerine onun yerine medresede ders okutan Hz. Mevlâna, 1244 yılında Konya’ya gelen ve 1247 yılında ansızın kaybolan Şems-i Tebrîzî adlı efsânevî velînin yüksek tesiriyle şiirler söyleyen, semâ eden, ilâhî aşkın ateşiyle pişerek olgunlaşan büyük bir Hak âşıkı, kâmil bir velî hâline gelmiştir. Bu dönemden itibaren kaleme alınan eserleri bugün tüm dünyada her gün artan bir ilgiyle okunmaktadır.

Hz. Mevlâna tarafından temelleri atılan, Hakk’a vuslatından sonra oğlu Sultân Veled ve diğer yakınları tarafından müesseseleştirilen Mevlevîlik, geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca etkili olmuş, oluşturduğu yüksek kültür ve sanatı ile toplumları derinden etkilemiştir. Bugün de dünyanın her yerinde bu yüksek kültürü ve sanatı tanıma ve tanıtma gayretinde olan pek çok insan vardır.

Mevlâna, ölümü “sevgiliye kavuşmak” olarak nitelendirir. Mevlevîler bu yüzden 17 Aralık gecesine “Şeb-i arûs” yani “düğün gecesi” derler. Her yıl 07-17 Aralık tarihlerinde Konya’da Hz. Mevlâna ile ilgili çeşitli anma programları yapılmakta ve dünyanın her yerinden Mevlâna âşıkları Konya’ya gelmektedir.

İlk kez 2004 yılında düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali önceleri Aralık ayındaki Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) kapsamında yer alırken, 2008 yılından beri Eylül ayında, kapanış gecesi 30 Eylül’e, yani Hz. Mevlâna’nın doğum gününe gelecek şekilde düzenlenmektedir. Bu uygulama ile Hz. Mevlâna’yı anma ve anlamaya yönelik yeni bir zaman dilimi oluşturulması hedeflenmekte, “Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”nin dünyanın sayılı festivalleri arasına girmesi için yoğun gayret sarf edilmektedir.

Festival ile Hz. Mevlâna’nın sözle ifâdesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevâzû ve hoşgörüsüne lâyık bir anma programı hedeflenmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinden mistik müziklerin buluşma noktası hâline gelen “Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali”, dünya mistik müziklerini tanıtmayı ve müziğin etkili gücü sayesinde dinler-medeniyetler arası diyaloğu en üst seviyede sağlamayı amaçlamaktadır.

Düzenleme Kurulu

Bekir Kaya (Vali Yardımcısı)

Dr. Mustafa Çıpan (İl Kültür ve Turizm Müdürü)

Mehmet Yünden (İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı)

Dr. Timuçin Çevikoğlu (Kültür Bakanlığı Sanatçısı, Festival Genel Sanat Yönetmeni)

Dr. Sibel Karaman (Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi)

Program

22 Eylül

Gine

Guinée Percussions

Batı Afrika Davulları

23 Eylül
Fas
Maâlem Hamid El KasriGnawa

24 Eylül

Hindistan

Pandit Hariprasad Chaurasia

Hindustan Klâsik Müziği

25 Eylül

ABD

The Fairfield Four

Afroamerikan Gospel Müziği

26 Eylül

Tacikistan

Davlatmand

Felek Müziği

27 Eylül

Tibet

Tashi Lhunpo Manastırı

Râhipleri Budist Âyini

28 Eylül

Kırgızistan

Tengir Too

Kırgız Mistik Müziği

29 Eylül

Iran

Parissa

İran Klâsik Müziği

30 Eylül
Türkiye
Konya Türk Tasavvuf Müziği TopluluğuTürk Tasavvuf Müziği ve Sema – Mevlevî Âyin-i Şerifi

Halka açık, ücretsiz konserler, hergün saat 21:00’da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonu ve Semâ Salonunda yapılacaktır.

www.mistikmuzikfest.com

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.