Vuslatının 750. Yılında Mevlânâ Eserleri Beste Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Hz. Mevlânâ’nın 750. Vuslat yıl dönümüne binaen “Mevlevi Âyini ve Hz. Mevlânâ Şiirleri Beste Yarışması” düzenliyor.

Başvurular 27 Ekim 2023 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“VUSLATININ 750. YILDÖNÜMÜNDE MEVLÂNÂ ESERLERİ BESTE YARIŞMASI”

ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI, GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

Bu Şartname, Türk kültür ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Hz. Mevlânâ’nın 750. Vuslat yıl dönümüne binaen düzenlenen “Mevlevi Âyini ve Hz. Mevlânâ Şiirleri Beste Yarışması”na ilişkin katılım şartları ve değerlendirme esaslarını ihtiva etmektedir.

YARIŞMANIN AMACI

Mevlevi Âyini ve Hz. Mevlânâ Şiirleri Beste Yarışması ile;

1. Fikirleri ve hayatı ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf – velî Hz. Mevlânâ’nın anılması ve lâyıkıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak,

2. Hz. Mevlânâ’nın asırlar ötesinden günümüze ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirilmesi,

3. Müzik kültürü açısından repertuara -hiçbir sınırlama olmaksızın- her tarz, tür ve biçimde (formda) yeni ve nitelikli eserler kazandırmak,

4. Özel olarak Türk Müziği’nin zirve formu olarak kabul edilen Mevlevi Âyinleri repertuvarına yeni eserler kazandırmak,

5. Hz. Mevlana’nın 750. Vuslat yılı olarak anılması kararlaştırılan 2023 yılında, büyük mutasavvıfın eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Dalları:

Yarışma “Mevlevi Âyini Besteleme” ve “Mevlana Şiirleri Besteleme” olmak üzere iki branşta düzenlenmiştir.

 

Mevlana Eserleri Beste Yarışması Şartnamesi.pdf