Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu

 

Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib”  sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib” başlıklı sempozyum 16-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oturumlar, salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi ortamda sürdürülecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilecek olan sempozyumun oturumları İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Oturum sonlarındaki müzakere bölümlerinde dinleyiciler YouTube üzerinden sorularını yazılı olarak katılımcılara iletebilecek. Program hakkındaki duyuruları Twitter hesabından (@iutudeb) takip edilebilir.

SEMPOZYUM PROGRAMI

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib sempozyumu
16-18 Aralık 2020

Sempozyum çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecektir.

Açılış Konuşmaları
16 Aralık 2020 | 10:00

Prof. Dr. Ali Şükrü ÇORUK
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü

Açılış Konferansı
16 Aralık 2020 | 11:00 – 12:00

Hilmi YAVUZ
Şeyh Galib’de, “Hoşça Bak Zâtına”da, Kelam’ı Felsefe Olarak Okumaya; “Ne Nâtûk u Ne Hâmûş”da, Kelam’ı Tasavvuf Olarak

I. Oturum
16 Aralık 2020 | 12:30 – 14:00

Oturum Başkanı: Şerif ESKİN

Ali Şükrü ÇORUK
Modernleşme Sürecini Şeyh Galib ve Şinasi Üzerinden Okumak

Ahmet Murat ÖZEL
Çağdaş Türk Şiirinde Mevlevilik: Vefa mı, Veda mı?

Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ
“Tanrıyı Ararken Politika ile Araya Mesafe Koymak”: Yeni Türk Şiirinde Mevlana’yı “Alımlamak”

II. Oturum
16 Aralık 2020 | 14:30 – 16:00

Oturum Başkanı: Benedek PÉRI

Mücahit KAÇAR
Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Galib Hakkında Yeni Bilgiler

Ahmet DOĞAN
Hüsn ü Aşk’ın Kimyası

Ercan YILMAZ
Hüsn ü Aşk’ta Bir Kök Metafor Olarak “Nûr-ı Siyâh”

III. Oturum
16 Aralık 2020 | 16:30 – 18:00

Oturum Başkanı: Mehmet SAMSAKÇI

Bahtiyar ASLAN
Şeyh Galib’in Romanı Yazıldı mı?

Turgay ANAR
Bırakılmış Boşluklar ve Kurmacının Farklı Gölgeleri: Tanpınar, Mümtaz, Nuran ve Şeyh Galib

Şerif ESKİN
Oryantalist ve Oksidentalist Tahayyüller Arasında Mevlevilik ve Sinekli Bakkal

IV. Oturum
17 Aralık 2020 | 10:30 – 12:00

Oturum Başkanı: Mücahit KAÇAR

Ali YILDIRIM
Şeyh Galib’in Şiirlerinde Mevlâna Esintisi

Mehmet Akif GÖZİTOK
Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencamı

Sevda ÖZDEN
Şeyh Galib Dîvânı’nda Mûsikî

V. Oturum
17 Aralık 2020 | 12:30 – 14:00

Oturum Başkanı: Ercan YILMAZ

Mehmet SAMSAKÇI
19. Asır Mevlevi Şairi Yorgancızâde Mustafa Safvet ve İbnülemin’in Kemalü’s-Safve’si

Beyhan KANTER
Cumhuriyet Dönemi’nde Mevlevi Müntesibi Bir Mimar: Şahabettin Uzluk ve Mevlevilik Çalışmaları

Yılmaz DAŞCIOĞLU
Behçet Necatigil’in ve Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Şeyh Galib ve Şiirinin İzleri

Sevim GÜLDÜRMEZ
Modern Türk Şiirinde Mevlana’nın Görünümleri

VI. Oturum
17 Aralık 2020 | 14:30 – 16:00

Oturum Başkanı: Dursun Ali TÖKEL

İsmail GÜLEÇ
Şeyh Galib, “Sendendir” Redifli Gazeli Kim için Söyledi?

Dursun Ali TÖKEL
Şeyh Galib ve Çocuk

Yasemin KARAKUŞ, Ömer ARSLAN
Dr. Rıza Nur’un Mevlana, Sultan Veled ve Şeyh Galib’in Şiirleri Üzerine Dikkatleri

VII. Oturum
17 Aralık 2020 | 16:30 – 18:00

Oturum Başkanı: Ali Şükrü ÇORUK

Secaattin TURAL
Fantastik Romanın Kahramanı Olarak Mevlana ya da Menkıbenin “Fantastik” Okuması

Muhammet SALMAN, Resul KIRMIZIDEMİR
İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar Romanında Tasavvufi- Mevlevi Büyü ve Post-Modern Dekonstrüksiyon

Seda AKSÜT
Mevlevi Sema Törenlerinin Korunması Sürecinde Bir Risk Faktörü Olarak “Bağlamından Koparma”

Özel Oturum: MEVLEVİ MUKABELELERİ
18 Aralık 2020 | 14:00 – 17:00

Oturum Başkanı: Celâleddin ÇELİK

Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK
Mevlevi Âyinlerinin Hafızadan Kâğıda Aktarımında Kullanılan Müzik Yazıları

Ruhi AYANGİL
17. Yüzyıl Telifleri Olarak Kutb-ı Nâyî Osman Dede Efendi’nin Âyin-i Şerifleri ve Segâh Niyaz İlâhîsi Hakkında

Özata AYAN
Neyzen Emin Dede ve Mevlevi Musikisine Katkıları

Osman KIRKLIKÇI
Neyzen Emin Dede’nin Nota Mecmuası Üzerine Müzikal Bir Değerlendirme

Yakup ŞAFAK
Âyin-i Şeriflerin Güfte Kaynakları

Murat Serdar SAYKAL
Mevlevi Mukabelelerinin Otantik Güfte Kaynakları Olarak Şeyh Galib ve Neyzen Emin Dede Mecmuaları

FileHandler2.ashx?f=turk Edebiyatinda Mevlevilik Ve Seyh Galib Sempozyumu