Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif’i Ses Kaydı

31 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Hz.Mevlâna Kültür Merkezinde, Sultan III. Selim’in, Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif’i icra edildi.

Sûzidilara Mevlevî Âyin-i Şerif’i ses kaydını online olarak dinleyebilirsiniz.

Sûzidilara Mevlevi Ayin-i Serifi