Sûzinak Âyin-i Şerîf

Hâşim Bey

 

Suzinak Ayini Hasim Bey

MAHZUN ÂYÎN: HÂŞİM BEY’İN SÛZÎNÂK ÂYÎN-İ ŞERİFİ – Timuçin ÇEVİKOĞLU

Mahzun Ayin Hasim Beyin Suzinak Ayin I Serifi