Kurslar

Klâsik Türk Mûsikîsi Sazları

Rebâb, Ney, Kudûm, Tanbûr, Kânûn, Kemençe, Ûd, Halîle, Bendir

Türk Halk Mûsikîsi Sazları

Bağlama, Tar, Kabak Kemâne, Karadeniz Kemençesi, Zurna, Mey, Kaval, Tulum

Geleneksel Türk Sanatları

Minyatür, Hüsn-ü Hat, Tezhib, Ebrû, Gravür, Kat’ı, Çini, Kalemişi

Lîsan Kursları

Osmanlı Türkçesi, Farsça, Arapça


Sayfamızda olmayan kurs ve eğitim yerlerini lütfen bize hangi sanat formunda olduğu bilgisi ile birlikte “Kurs Yeri Adı, Eğitmen(ler) Adı, Açık Adresi, Telefon ve E-Posta Adresi, -Varsa- Web Adresi” şablonunu tamamlayacak şekilde gönderiniz. En kısa zamanda kurs ilânınız sayfamızda yerini alacaktır.

Hata: İletişim formu bulunamadı.