Ahmed Şahin

Önceki Sayfaya Dön

1964’de İstanbul’da doğdu.Nüfūsu Isparta,Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya’ya yerleşmesi münâsebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya’da yaptı.1982’de Konya İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Mûsikî çalışmalarına İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğu’nda sürdürdü.Topluluğun sanat yönetmeni Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile ney çalışmalarına başladı.

1983’de İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’ne girdi.Burada Neyzen Niyâzî Sayın’ın talebesi oldu. Nazariyatta Yavuz Özüstün, icrāda Alâeddîn Yavaşça ve Merhūm Bekir Sıtkı Sezgin’den feyz aldı.

1986-1988 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak  İstanbul, Güzelyalı Fındıkpınar Camisi’nde İmam-Hatiplik yaptı. 1988’de TRT İzmir Radyosu’na ney san’atkârı olarak girdi. 1991’de TRT İstanbul Radyosu’na geçti.

Dînî Mūsikî alanında bâzı kaset ve CD çalışmaları ile, Kur’ān-Kerîm ve beş vaktin değişik makamlarda icrā edildiği ezān ( ve müezzinlik, tesbîh duāları, terāvîh tertîbi ) kasetleri bulunan Şahin, yurt içinde bir çok konserlere katıldı. Yurt dışında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İsveç, Bosna-Hersek, İspanya, Kudüs, Malezya, Güney Kore’de çeşitli topluluklarla Klâsik Türk Mûsikîsi, Mevlevî Mûsikîsi ve Dînî Türk Mûsikîsi konserleri ne iştirâk etti.

1996 Şubat’ında Kudüs’te düzenlenen “Kudüs Dînî Müzikler Festivâli”ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi, ve Derya Türkan’la birlikte katıldı.

Haziran 2000 yılında Japonya’da yapılan “Tokyo Camii”nin açılışında başta Neyzen Sadreddin Özçimi olmak üzere arkadaşları ile dînî mûsikî icrâ ettiler. Ney icrâsındaki çalışmalarını, Tanbûrî Cemil Bey’den intikâl eden Türk Mûsikîsi icrâ anlayışı ile ve hocası Niyâzî Sayın’ın üslûbu ile devam ettirmeye gayret etmektedir.

Görevine hâlen TRT İstanbul Radyosu’nda devām eden Şahin, evli ve Mustafa Said, Muhammed Alparslan ve Şūle adlarında üç evlât babasıdır.