Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile Musîki ve Sanat Üzerine

   Hocam mûsikî ’ye ve Ney’e ilginiz nasıl başladı? Efendim şöyle hususi bir durum var diye düşünüyorum. Zira evimizde mûsikî bir hayat tarzı gibiydi neredeyse. Babamın mûsikîye olan aşkı ve muhabbeti yüzünden çok ciddi mânâ’da ve ciddi bir şekilde evde mûsikî dinlenirdi. Tabi mûsikî gelişigüzel bir mûsikî değildi. Belki bin yıllık bir kültürün imbiğinden geçmiş gelmiş en güzel en nadide eserleri en iyi icr ...

Yazının Devamı

Dinî Musiki Kültürümüz Dünyanın En Zengin Dinî Musiki Kültürlerinden Biridir

Muzaffer Şenduran Dinî musiki nedir? Din ile musikinin ilgisi nedir? Dinî musikiden söz ederken sıkça karşılaşılan iki sorudan biri; dinde musikinin yerinedir, diğeri ise musikide dinin yeri nedir, sorularıdır. Hangi inançtan olursa olsun,her milletin musikisi dini ile, dini de musikisi ile içiçedir. Türklerde de dinî musikininkaynağı, İslam'ın kabulünden önceki döneme dayanır. Dinî musiki kültürü, İslam'ın ...

Yazının Devamı

Besteler, Her Dönem Farklı Bir Ahenk ve Güzellik İhtiva Eder

Âmir Ateş Musikimiz hayatınızda, düşünce dünyanızda neleri çağrıştırıyor? Benim nezdimde musiki, dünyanın kuruluşundan itibaren başlayan rüzgârın sesi,kuşların cıvıltısı, suların şırıltısı, kâinatta olan bütün mahlukatın çıkardığı o lahutiahenkten ibaret olan bir güzellik manzumesidir. En güzel, en ulvi duyguları bir ahenkhaleti içinde duyuşumuza aksettiren, bizi zaman zaman neşelendiren, zaman zamanhüzünle ...

Yazının Devamı

Klasik Türk Musikisinin En İhtişamlı Örnekleri, Dinî Musikimiz Alanında Verilmiştir

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Türk musikisi hayatınızda, düşünce dünyanızda neleri çağrıştırıyor? Musiki 8 yaşımdan itibaren hayatıma girmiştir. Bendeniz 1926 yılında Kilis’te doğdum. İlkokul talebeliği yıllarında, babamın çok yakın dostu ortaokul biyoloji hocasıaynı zamanda musiki hocası hem de çok iyi keman çalan zat, babamı her ziyaretinde yeni bir plak geldi mi diye sorardı. Yine o günlerden bir günde baba ...

Yazının Devamı

Musiki Medeniyetin Göstergesidir

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi Musikimiz hayatınızda, düşünce dünyanızda neleri çağrıştırıyor? Türk musikisinin hayal meyal farkına varışım 1944 yılına gider. Fakat asıl beni etkilemesi, 1950’den sonra radyodaki “Dinleyici İstekleri Programı”yla başladı. 1953’tensonra Nevzat Atlığ ve Üniversite korosunun sayesinde klasik eserlerin zevkine vardım. Yine 1953’te Sadi Yaver Ataman korosunun sayesinde halk müziğinin ba ...

Yazının Devamı

Musiki, Âlemdeki Süsün Bir Parçasıdır

Prof. Dr. Süleyman Uludağ Dinde musikinin yeri, musikide dinin yeri nedir? Kulağa hoş gelen, insanda estetik bir his meydana getiren ölçülü ve ahenkli bütünsesler musiki kapsamına girer. Bu nitelikte olması şartıyla bir düdüğün sesinden tutun da bir neyin sesine varıncaya kadar bütün sesler musikidir. Bir musiki aleti olmadan insanların terennümleri, çıkardıkları hoş sesler ve nağmeler de musikidir.Hatta bü ...

Yazının Devamı

Gazel ve İlahiler Diskotek Müziğine Dönüştü

Neyzen Kudsi Erguner, "Tedavülden kaldırılmak istenen bir müziği sevdim." diyor. Erguner, sadece müziğin sufî olmasının yetmediğini, dinleyenlerin de sufî olması gerektiğini belirtiyor. Usta neyzen, "Müziğimiz eski şiiri ve edebiyatı güncelleştiren bir araç olabilir. Gazel ve ilahiler bugün diskotek müziğine dönüştü." diyerek bugünün müzik ortamını da eleştiriyor. Ben tedavülden kaldırılmak istenen bir müzi ...

Yazının Devamı

Fatih Koca Röportajı

- Solistliğinizin yanında ayrıca neyzensiniz, neden ney enstrümanını tercih ettiniz? Neyzenliğim solistliğimden çok öncedir. Rahmetli dedem köyümüzün imamı idi. Küçüklüğümden beri hep caminin içindeydim. Dedem Hayrullah Efendi bana bu yaşlarda kamıştan, küçük küçük neyler yapar ve üflemeyi öğretirdi. Aynı yıllarda Ramazan aylarında ve perşembe akşamları TRT Ankara Radyosu’da yayınlanan Tasavvuf Müziği progr ...

Yazının Devamı

© 2013 - Mutriban.com, bir Semazen Yayın Grubu sitesidir. - Powered By Wordpress,

Scroll to top