Doğan Ergin Hocamıza, Allah Rahmet eylesin, Ruhu Şad olsun…

Ali Doğan Ergin

23.01.1941’de Çanakkale’de doğdu. Babası Niyazi Bey, annesi Fethiye Hanım’dır. Çok güzel ud çalan ve iyi bir mûsıkîşinas olan babasının geçtiği eserleri dinleye dinleye ilk mûsıkî bilgisini babasından aldı. Babasının yanında, Musullu Ama Hafız Osman Bey’in talebesi olan Melekzâde Muallim Münib Pekin’den Türk mûsıkîsinin inceliklerini öğrendi.

Neyzen Hayri Tümer’in kendisine ney ve ney hakkında notlar göndermesi Doğan Ergin’in ney üflemeye başlamasına vesile oldu. Ney tavrının gelişmesinde babasının kendisine radyo aracılığıyla tanıttığı ve daha sonra İstanbul Radyosu’nda beraber icralarda bulunduğu Niyazi Sayın’ın büyük etkisi olmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Çanakkale’de yaptı. Liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladığı Milli Eğitim ve Sivil Savunma Müdürlüklerindeki görevinden 1962’de ayrılarak İstanbul Belediye Konservatuarı’na gelen Ergin, daha talebe iken icrâ heyetinde neyzen olarak çalışmıştır.

1963 yılında hocası Sadedin Heper’in isteğiyle Mevlanâ’yı anma törenlerine neyzen olarak katılmaya başladı.1983 Yılı’ndan öldüğü tarihe kadar törenlerde neyzen başı sıfatıyla katılmış ve mutrip heyeti başkanlığını sürdürmüştür.

1966’da İstanbul Radyosu’nun açtığı sınavlara katılarak Radyo yayınlarına neyzen olarak katıldı. Yine ayı yıl, Tülin Aklan Ergin ile evlendi. 1976’da kurulan Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda kuruluşundan itibaren 1983’e kadar çalıştı. 1975’de dört arkadaşı ile birlikte kurduğu Klasik Türk Sazları Beşlisi grubuyla uzun yıllar faaliyet göstermiştir.

Türk mûsıkisine her bakımdan hizmet etmek amacıyla İstanbul Türk Klasik ve Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu adıyla bir grup oluşturdu. Arkadaşı Andaç Abraş ile birlikte Kurdukları Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı’nın icra organı olarak faaliyetlerini sürdürdü. Doğan Ergin’in aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinden bir kısmı Türk Yurdu mecmuasında yayınlanmıştır. TRT Repertuarı’nda şarkı ve ilahi formlarında eserleri vardır. Ferahnâk Aşiran ismiyle yeni bir makam oluşturmuş ve bu makamda beste, ağır semai ve yürük semaiden oluşan takım ile Mevlevî ayini ve dört ilahi bestelemiştir.

Yurt içi ve yurt dışında sayısız konserlere katılan Doğan Ergin 28 Haziran 1998’de kalp krizi sonucu vefat edinceye kadar İstanbul Radyosu’nda ney sanatçısı olarak çalıştı ve Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluğunu yönetti.

Allah Rahmet eylesin, Ruhu Şad olsun…

 

NEYZEN DOĞAN ERGİN’ İN HAYATI ve BESTELERİ

ARİFE PAPATYA CANSEVDİ

Önemli bir bestekâr olan Doğan Ergin’in hayatı ve bestelerini konu alan bu çalışma giriş, üç bölüm, sonuç ve eklerden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiştir. Birinci bölüm Doğan Ergin’in hayatı, sanat hayatı, bestekârlığı, ney icrâcılığı, nazariyatçılığı, mevlevîlik ve Doğan Ergin, şâirliği, sendikacılık hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgiler vermektedir. İkinci bölümde Doğan Ergin hakkında yapılan mülâkatlar bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise Doğan Ergin’in bestelerinin alfabetik listeleri yer almaktadır. Sonuç kısmında çalışmamız neticesinde ulaştığımız bilgiler özetlenmiştir. Ekler bölümünde ise Doğan Ergin’in hayatı ve çalışmaları ile ilgili belgeler, hayatına ışık tutacak fotoğraflar, el yazısıyla nota defterine yazmış olduğu bestelerinden örnekler ve bestelerinin yeniden yazılmış notaları bulunmaktadır.

https://dosyalar.semazen.net/e_kitap/neyzen-dogan-ergin-in-hayati-ve-besteleri-arife-papatya-cansevdi.pdf