Dr. Yakup Şafak

Önceki Sayfaya Dön

1959 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta tahsilini bu şehirde tamamladıktan sonra 1978-1979 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsünü 30.06.1982 tarihinde Pekiyi derece ile bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı programına yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. Buradan Prof. Dr. Meliha Anbarcıoğlu danışmanlığında hazırladığı ‘Çehar Makâle’de Dil ve Üslüpü adlı tezini vererek 10.04.1985 tarihinde mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimi sırasında 04.04.1983 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak tayin edildi.1986-87 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Edebiyatı programına Doktora öğrencisi olarak kaydoldu. 06.05.1991 tarihinde Doç.Dr. Ömer Okumuş danışmanlığında hazırladığı “Sürûrî”nin Bahrü”l maârif”i ve Enîsü”l-uşşâk ile Karşılaştırılması” isimli tezini vererek edebiyat doktoru Ünvanını aldı. Aynı yıl Eylül ayında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 11.09.1992 tarihinde ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na tayin edildi.

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış; aynı zamanda Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı. Orta seviyede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.