Mâhurbûselik Faslı ve Tasavvuf Müziği

Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı ve Topluluk Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın solist olarak katıldığı Türk Müziği Konseri yapıldı. Yusuf Kayya’nın sanat yönetmenliğini, Tambur sanatçısı Kagan Ulaş’ın Sanat Yönetmen yardımcılığını, Ahmet Uncu, Ali Kalaycı, Enver Özel, Habib Alpaslan Tabak, Mehmet Ali Türkoğlu, Sezai Ünal ve Vedat Tü ...

Yazının Devamı

Itrî

(Buhar-i zade Mustafa Itrî Dede Efendi) Klasik müziğimizin en büyük ismi, Mimar Sinan’la birlikte medeniyetimizin estetik boyutunu zirvelere taşıyan, mûsikînin büyük mimarı. S. Ezgi’ye göre 1630, R. Yekta’ya göre 1640 yılında, İstanbul Mevlanakapı civarındaki Yaylak’ta dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim aldığı, Arapça ve Farsça bildiği muhakkaktır. Siyâhi Ahmet Efendiden hat meşk etmiştir. İyi bir tâlik hatt ...

Yazının Devamı

Dinle Mesnevî’den…

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından  Türkçe-İngilizce-Farsça olarak üç dilde mûsikî üzerine şiir okuma şeklinde hazırlanmış ve 6 cilt Mesnevî-i Şerîf'den 800 adet seçme beyitler olarak DVD formatında yayınlanmış albümü; sizlere Mp3 formatında istifadenize sunarız. Bu eserin sitemizde yayınlanması için müsade ve destek veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN Beyefe ...

Yazının Devamı

Sanat Müziğiyle Halk Müziğinin Kökleri Ayrı mı?

İnsanların kendi kendilerine yapacağı en büyük iyiliği de, kötülüğü de onlara başkasının yapması mümkün değildir. "Türkçülüğün Esasları"nda Ziya Gökalp şöyle diyor: "Türk halk musikisi harsımızın (kültürümüzün) musikisidir, usulle yapılmaz. Farabi'nin Bizans'tan tercüme ve iktibas ettiği Osmanlı musikisi ise medeniyetimizin musikisidir; usulle yapılır, düm-tek musikisidir. Müslüman milletler, mimaride olduğ ...

Yazının Devamı

Dinle Ney’den…

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Tanıtma Fonu katkıları ile hazırlanmış ve alanlarında yetkin büyük ustaların ney taksimlerinden teşekkül "Dinle Ney'den..." isimli albümü istifâdenize ve gönlünüze bir ziyafet olarak sunarız. Bu eserin sitemizde yayınlanması için müsade ve destek veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN Beyefendiye sonsuz teşekkürleri ...

Yazının Devamı

Osmanlı Geleneğinde Dinî Musiki Üstüne Birkaç Not

İslam ilahiyatında musikinin yeri sorunu geniş kapsamlı incelemeler gerektiren bir konudur. İslam dininde musikinin yerini bir iki makaleyle özetlemek mümkün değil. Klasik kaynaklardaki görüşler çelişiktir. Geleneklerde, musiki icra etme ve dinlemenin dince caiz olup olmadığı konusunda tereddütler vardır. Osmanlı musikisinin üç kurumu vardır: saray, tekkeler, musiki meclisleri. Saray, resmî kurumdur. Musiki ...

Yazının Devamı

Hz. Peygamber Döneminde Musiki ve Türk Din Musikisi’nde Hz. Peygamber

Musiki, “düşünme” özelliğinden ayrı olarak insanı diğer varlıklardan ayıran “hissiyât-ıâliyye” dediğimiz yüce hislerin başında gelir. Zira “güzel olan ve güzeli seven” Cenab-ı Allah, estetik bir duygu olan musikiyi de insanoğlunun fıtratına nakşetmiştir. İslam, fıtrî bir dindir ve insanın maddi-manevi hiçbir özelliğini reddetmez. Bu bağlamda dinimiz, istismar etmeksizin ve Cenabı Allah'ın sınırları dahilind ...

Yazının Devamı

Türk Müziği Konseri

Dellâlzâde İsmâil Efendi’nin Mâhurbûselik Faslı ve Tasavvuf Müziği Solist: Ömer Faruk Belviranlı Tarih: 12 Haziran 2009 Cuma Yer: Mevlana Kültür Merkezi, Konya Saat: 21.00 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU Konser Ayrıntıları: ...

Yazının Devamı

Klâsik Müziğimizin Neresindeyiz?

Bundan birkaç yıl kadar önce konservatuarda verdiğimiz bir Klâsik Türk Müziği konserini izleyen piyano hocası Âzerî profesör, konserde neden bağlama, kabak kemâne gibi sazlara yer vermediğimi sormuştu. Yapılan konserin bir Klâsik Türk Müziği konseri olduğunu, bağlama, kabak kemâne gibi sazların ise Türk Mûsikîsinin folklorik kısmına ait sazlar olduğunu söylediğimde çok şaşırmış ve “Klâsik Türk Müziği olmaz; ...

Yazının Devamı

© 2013 - Mutriban.com, bir Semazen Yayın Grubu sitesidir. - Powered By Wordpress,

Scroll to top